4.26

Główny moduł:

 • zmniejszenie menu górnego,
 • zmiana wyglądu funkcji do zmiany wyglądu programu,
 • przeniesienie kart na zakładki,
 • zmieniono układ głównego okna, na dole pojawiają się informacje dotyczące problemów z recepturami (jeśli brak – zakładka zostaje ukryta) oraz przypomnień,
 • przypomnienia mogą być eksportowane do wybranych formatów zapisu,
 • zmieniony został układ lewej części okna w formę zakładek,
 • dodana została informacja dotycząca punktów pakietu lojalnościowego,
 • dodano możliwość eksportu obciążeń do programu hotelowego Fidelio.

Terminarz:

 • zmieniony został sposób prezentacji danych na zakładce receptura, nie powinny pojawiać się już puste pola,
 • poprawiono wyświetlanie się świąt w kalendarzu
 • poprawiono i rozbudowano mechanizm wyszukiwania cząstkowego na listach rozwijanych

Terminarz lista:

 • zmieniono mechanizm wyszukiwania, wyszukiwanie obywa się po wszystkich kolumnach i nie ma potrzeby definiowana sposobu wyszukiwania,
 • dodano ikony na funkcje dodawania, edytowania, usuwania, akceptacji, drukowania siatki oraz eksportu danych z siatki,

Kartoteki klienta:

 • zmieniono mechanizm wyszukiwania, wyszukiwanie obywa się po wszystkich kolumnach i nie ma potrzeby definiowana sposobu wyszukiwania,
 • dodano ikony na funkcje dodawania, edytowania, usuwania, akceptacji, drukowania siatki oraz eksportu danych z siatki,
 • dodano możliwość łączenia klientów

Kartoteki pracowników:

 • zmieniono mechanizm wyszukiwania, wyszukiwanie obywa się po wszystkich kolumnach i nie ma potrzeby definiowana sposobu wyszukiwania,
 • dodano ikony na funkcje dodawania, edytowania, usuwania, akceptacji, drukowania siatki oraz eksportu danych z siatki,
 • zoptymalizowano nieznacznie sposób wyliczania prowizji 

Basen siłownia:

 • Umożliwiono pobranie większej ilości wejść poprzez modyfikację pola stawka – ilość
 • Dodano opcję automatycznego wydruku potwierdzenia obciążenia klucza w module basen / siłownia.
 • Dodano opcję automatycznego wydruku potwierdzenia / kodu przy wejściu na obiekt w module basen / siłownia.

Lista usług:

 • zmieniono mechanizm wyszukiwania, wyszukiwanie obywa się po wszystkich kolumnach i nie ma potrzeby definiowana sposobu wyszukiwania,
 • dodano ikony na funkcje dodawania, edytowania, usuwania, akceptacji, drukowania siatki oraz eksportu danych z siatki

Gabinety:

 • zmieniono mechanizm wyszukiwania, wyszukiwanie obywa się po wszystkich kolumnach i nie ma potrzeby definiowana sposobu wyszukiwania,
 • dodano ikony na funkcje dodawania, edytowania, usuwania, akceptacji, drukowania siatki oraz eksportu danych z siatki

Pakiety zabiegów:

 • zmieniono mechanizm wyszukiwania, wyszukiwanie obywa się po wszystkich kolumnach i nie ma potrzeby definiowana sposobu wyszukiwania,
 • dodano ikony na funkcje dodawania, edytowania, usuwania, akceptacji, drukowania siatki oraz eksportu danych z siatki,
 • rozszerzono pola na nazwę usługi
 • na zakładce dodatkowe dodano dodatkowe definicje związane z datą końca pakietu

Karnety:

 • zmieniono mechanizm wyszukiwania, wyszukiwanie obywa się po wszystkich kolumnach i nie ma potrzeby definiowana sposobu wyszukiwania,
 • dodano ikony na funkcje dodawania, edytowania, usuwania, akceptacji, drukowania siatki oraz eksportu danych z siatki

Karty podarunkowe:

 • zmieniono mechanizm wyszukiwania, wyszukiwanie obywa się po wszystkich kolumnach i nie ma potrzeby definiowana sposobu wyszukiwania,
 • dodano ikony na funkcje dodawania, edytowania, usuwania, akceptacji, drukowania siatki oraz eksportu danych z siatki,
 • w przypadku stosowania w definicji kas rozszerzonych liczników i zdefiniowana liczników dla voucherów, kart podarunkowych i bonów, rachunki powstałe z ich sprzedaży będą miały oddzielną numerację

Przypomnienia:

 • zmieniono mechanizm wyszukiwania, wyszukiwanie obywa się po wszystkich kolumnach i nie ma potrzeby definiowana sposobu wyszukiwania,
 • dodano ikony na funkcje dodawania, edytowania, usuwania, akceptacji, drukowania siatki oraz eksportu danych z siatki,
 • dodano możliwość ustalenia grup i / lub rodzajów zabiegów dla których dane przypomnienie występuje
 • dodano możliwość ustalenia daty wyprzedzenia dla wyświetlających się przypomnień

Gabinety:

 • zmieniono mechanizm wyszukiwania, wyszukiwanie obywa się po wszystkich kolumnach i nie ma potrzeby definiowana sposobu wyszukiwania,
 • dodano ikony na funkcje dodawania, edytowania, usuwania, akceptacji, drukowania siatki oraz eksportu danych z siatki,

Magazyn:

 • zmieniono mechanizm wyszukiwania, wyszukiwanie obywa się po wszystkich kolumnach i nie ma potrzeby definiowana sposobu wyszukiwania,
 • dodano ikony na funkcje dodawania, edytowania, usuwania, akceptacji, drukowania siatki oraz eksportu danych z siatki,

Dokumenty magazynowe:

 • zmieniono mechanizm wyszukiwania, wyszukiwanie obywa się po wszystkich kolumnach i nie ma potrzeby definiowana sposobu wyszukiwania,
 • dodano ikony na funkcje dodawania, edytowania, usuwania, akceptacji, drukowania siatki oraz eksportu danych z siatki,

 Inwentaryzacja:

 • zmieniono mechanizm wyszukiwania, wyszukiwanie obywa się po wszystkich kolumnach i nie ma potrzeby definiowana sposobu wyszukiwania,
 • dodano ikony na funkcje dodawania, edytowania, usuwania, akceptacji, drukowania siatki oraz eksportu danych z siatki,

 Receptury:

 • zmieniono mechanizm wyszukiwania, wyszukiwanie obywa się po wszystkich kolumnach i nie ma potrzeby definiowana sposobu wyszukiwania,
 • dodano ikony na funkcje dodawania, edytowania, usuwania, akceptacji, drukowania siatki oraz eksportu danych z siatki,
 • poprawiono i rozbudowano mechanizm wyszukiwania cząstkowego na listach rozwijanych

Analizy:

 • dodano analizę wizyt wyświetlającą ile razy dana osoba była w obiekcie

Rachunki:

 • zmieniono mechanizm wyszukiwania, wyszukiwanie obywa się po wszystkich kolumnach i nie ma potrzeby definiowana sposobu wyszukiwania,
 • dodano ikony na funkcje dodawania, edytowania, usuwania, akceptacji, drukowania siatki oraz eksportu danych z siatki,
 • rozszerzono pola klient, kasjer, towar, usługa
 • dodano możliwość eksportu utargu za dany dzień do PosXML
 • umożliwiono wysłanie storno do programu SIHOT
 • zmieniono numerację liczników dokumentów przy rozliczaniu płatności złożonej z poziomu modułu rachunki
 • Dla programu hotelowego Sihot, dodano możliwość wysyłki obciążenia na pokój 4-cyfrowy
 • dodano funkcję automatycznej korekty liczników dokumentów

Zakupy:

 • zmieniony został sposób prezentacji pozycji na PZ,
 • zmieniono mechanizm wyszukiwania, wyszukiwanie obywa się po wszystkich kolumnach i nie ma potrzeby definiowana sposobu wyszukiwania,
 • dodano ikony na funkcje dodawania, edytowania, usuwania, akceptacji, drukowania siatki oraz eksportu danych z siatki,
 • poprawiono i rozbudowano mechanizm wyszukiwania cząstkowego na listach rozwijanych.

Definicja kas:

 • zmieniono mechanizm wyszukiwania, wyszukiwanie obywa się po wszystkich kolumnach i nie ma potrzeby definiowana sposobu wyszukiwania,
 • dodano ikony na funkcje dodawania, edytowania, usuwania, akceptacji, drukowania siatki oraz eksportu danych z siatki,
 • dodano możliwość zdefiniowana licznika voucherów, kart podarunkowych oraz bonów

Dziennik zdarzeń:

 • zmieniono mechanizm wyszukiwania, wyszukiwanie obywa się po wszystkich kolumnach i nie ma potrzeby definiowana sposobu wyszukiwania,
 • dodano ikony na funkcje dodawania, edytowania, usuwania, akceptacji, drukowania siatki oraz eksportu danych z siatki,

Panel administracyjny:

 • dodano możliwość archiwizacji danego okresu pracy programu