4.27

Lista zmian do wersji 4.27

  • przyspieszenie działania kluczowych modułów aplikacji
  • dodanie wsparcia dodatkowych programów hotelowych
  • dodanie inteligentnego odświeżania okien
  • usunięcie nieużywanych funkcjonalności
  • wprowadzenie dodatkowych zestawień top 20 do kartoteki klienta, usług
  • wsparcie mechanizmu podpisu na tabletach
  • przygotowanie wsparcia marketplace
  • przygotowanie wsparcia dla aplikacji pracownika