4.23

Zmiany w stosunku do poprzedniej:
* Dodanie słownika stawek VAT
* Poprawa wyświetlania danych klienta w oknie planowania
* Rozbudowa wydruków fiskalnych o inne formy płatności niż gotówka
* Umożliwienie fiskalizacji płatności złożonej (części fiskalnej dla rachunku)
* Dodano analizę obłożenia grup w module analizy
* Poprawiono wygląd wybranych formatek
* W przypadku zamykania płatności złożonej z terminarza – przy użyciu rozbudowanych liczników:
– W przypadku gotówka / karta (przelew), tworzy się nadrzędny RACH1, KP dla gotówki oraz ten sam numer RACH1 zostaje wpisany w kartę ( przelew).
– W przypadku zamknięcia na przelew i kartę tworzy się jeden numer RACH1 i zostaje on wpisany w 3 miejsca, jako licznik główny do rachunku oraz jako licznik płatności przelewu oraz jako licznik płatności karta.
* Zamykanie płatności w terminarzu przy zapłacie za karnet możliwy jest tylko płatnością zdefiniowaną w module słowniki i liczniki.
* W przypadku utworzenia faktury z rachunku w którym znajduje się płatność złożona, program wpisze w fakturze w formę płatności np. Karta / Gotówka.
* W module faktur umożliwiono zmianę stawki VAT dla korygowanego dokumentu. W celu zmian stawki należy kliknąć na pole ze stawką, wybrać inną stawkę i na końcu kliknąć gdzieś w kolumnę obok.
* Utworzono dokument oraz licznik protokołów anulacji paragonu, prot anul. Dla gotówki tworzy się KW – dla RK a dla raportu sprzedaży tworzy się PROT.ANUL.
* Utworzono dokument ZwS/Zms. Rachunki->dokumenty przycisk umożliwiający dokonanie zwiększenia lub zmniejszenia sprzedaży. Przycisk wygeneruje nowy dokument o tym samym numerze i przyrostkiem ZwS albo Zms.
* Umożliwiono wystawienie faktury z wielu paragonów za jednym razem, bez konieczności każdorazowego wyboru rachunku.
* Dodano do statystyk zestawienie umożliwiające wygenerowanie, dla sprzedanych karnetów oraz kart podarunkowych, przychodów przyszłych okresów.
* Dodano opcję zamykania rachunku dla zabiegu opłaconego wcześniej z rachunków z poziomu terminarza, kart podarunkowych i karnetów.
* Dodano opcję utworzenia przekrojowej (przez miesiące) analizy według pracowników, według klientów, według usług.
* Dodano do wszystkich siatek opcję wyszukiwania po zadanym filtrze (możliwość zdefiniowania dla każdej kolumny).