Ekran powitalny

Ekran powitalny System SPA

 

 

 

Ekran ten został podzielony na następujące części:

 

 

  1. Dziś urodziny obchodzi – patrz rozdział 5 wysyłanie powiadomień
  2. Umówione spotkania – zawiera listę spotkań
  3. Znalezione błędy w recepturach – zawiera listę brakujących składników do świadczonych usług
  4. Znalezione błędy w usługach – zawiera listę błędów wykonywanych usługach
  5. Kończące się karnety – zawiera listę osób którym kończą się w najbliższym tygodniu karnety

 

 

 

Zakładka [Aktualności System SPA ] przenosi użytkownika na stronę internetową programu System SPA

 

 

Pasek na dole ekranu zawiera następujące informacje:

 

 

1. Status – możliwe opcje jakie mogą się tutaj pojawić to:

 

a)      Połączono – system  jest połączony bazą danych

b)      Połączono z bazą testową – oznacza połączenie programu System SPA z bazą testową

2. Użytkownik MsWindows – nazwa użytkownika aktualnie zalogowanego w systemie Microsoft Windows

3. Użytkownik System SPA – nazwa użytkownika aktualnie zalogowanego w programie System SPA

4. Wersja – wersja programu System SPA

 

 

Zmiana użytkownika/logowanie 

 

 

W celu zalogowania się na swojego użytkownika należy nacisnąć przycisk [Wyloguj] co powoduje zablokowanie wszystkich funkcji programu. Następnie w polu „Nazwa użytkownika” należy wprowadzić swój login, w polu „Hasło” należy oczywiście wprowadzić hasło swojego użytkownika. Naciśnięcie przycisku [Zaloguj] weryfikuje poprawność wprowadzonych danych i loguje użytkownika wyświetlając stosowny komunikat. Przejście pomiędzy polami z nazwą użytkownika i hasłem odbywa się za pomocą przycisku .

 

 

Program umożliwia również automatyczne logowanie użytkownika na dwa sposoby:

1.      Wskazanie w panelu administracyjnym w zakładce konfiguracja użytkowników domyślnego użytkownika.

2.      Uruchomienie programu z parametrami:

SystemSPA.exe –u=użytkownik –p=hasło

 

  Pasek szybkiego dostępu

 

 
 

 

Sekcja „Pasek szybkiego dostępu” pozwala na zmianę i zarządzanie podstawowymi parametrami programu, takimi jak zmiana koloru okien i list, przemieszczanie się pomiędzy oknami, skanowanie kodów kreskowych, odświeżaniem danych.

 

 [Wygląd okien]  - funkcja która pozwala nam zarządzać wyglądem okien, przełączając się   odpowiednio   pomiędzy różnymi stylami.

 

 [Wygląd siatek danych] - funkcja która pozwala nam zarządzać wyglądem siatek danych, przełączając się odpowiednio   pomiędzy różnymi trybami kolorów.

 

  [Okna] - funkcja która pozwala nam przełączać się pomiędzy oknami. Gdy zaistnieje sytuacja w  której nie będziemy wiedzieć w którym miejscu jesteśmy, albo jak przejść do odpowiedniego miejsca, ta opcja będzie bardzo pomocna.

  [Skanuj kod] - funkcja która pozwala nam skanować kod kreskowy wybranych towarów, usług, kart członkowskich.

  [Skanuj kod] - funkcja która pozwala nam odświeżać dane po wprowadzeniu zmian, jeżeli te zmiany nie zaczęły być widoczne.

 

Sekcja [Więcej przycisków] (strzałka po prawej stronie ) pozwala na wprowadzenie bardziej zaawansowanych zmian.

 

 

Kliknięcie na przycisk [Więcej komend] otwiera okienko za pomocą którego możemy konfigurować jakie moduły mogą być wyświetlane na ekranie.

 

Opcja [Pokaż Quick Access Toolbar pod wstęgą] umożliwia wyświetlania paska szybkiego dostępu pod wstęgą.

 

 

Kontrolka [Minimalizuj wstęgę] minimalizuje wstęgę

 

 

Z lewej strony paska szybkiego dostępu umieszczona jest ikona głównego przycisku programu.

 

 

Po kliknięciu go pojawia się następujące menu:

 

 

Po wybraniu pola [Pomoc] ukazują się następujące możliwości:

 

 

[Plik pomocy] – otwiera plik pomocy SystemSPA.pdf 

[Strona projektu] – otwiera stronę internetową programu System SPA 

[O systemie SPA] – wyświetla informację dotyczące programu System SPA 

[Dostęp zdalny] – uruchomienie okienka dialogowego programu Ammyy Admin

 

 

Po wybraniu pola [Baza] użytkownik ma następujące możliwości wyboru działania:

 

 

[Połącz z bazą główną] – połączenie z bazą programu System SPA

 

Połączenie z bazą główną programu System SPA przebiega w sposób podobny do połączenia z bazą testową programu System SPA, a w lewym dolnym rogu ekranu pojawi się informacja o połączeniu z bazą główną programu System SPA.

 

[Połącz z bazą testową] – połączenie programu z bazą testową programu System SPA

 

Po wybraniu tej opcji pokaże się komunikat informujący o przebiegu połączenia z bazą testową programu System SPA

 

 

Po udanym połączeniu w lewym dolnym boku ekranu pojawi się napis informujący użytkownika o połączeniu z bazą testową programu System SPA.