Grafik fitness

Moduł [Grafik fitness] służy do planowania zajęć fitness i do planowania grup. 

 

 

Pracę z tym modułem najlepiej zacząć od modułu [Terminarz].

W module [Terminarz] klikamy w polu planowania na wybranym dniu i prawym przyciskiem myszy wybieramy „Szybkie planowanie grupy”(więcej można poczytać w rozdziale „Szybkie planowanie grupy”). W sekcji „Szybkie planowanie grupy” możemy zdefiniować grupę która będzie uczestniczyć w zabiegach z modułu „Grafik fitness”. Wypełniamy wszystkie niezbędne pola i następnie naciskamy przycisk [Zapisz]. Nasza grupa zostanie utworzona. Warto zaznaczyć, że w tej sekcji można od razu przypisać uczęstników do grupy, ale zalecane jest aby dodać uczestników do grupy w module „Grafik fitness”.  Więcej o planowaniu grup można poczytać w rozdziale „Szybkie planowanie grup”.

 

 

 

Zanim przejdziemy do modułu „Grafik fitness” należy nacisnąć przycisk [Odśwież], aby nasze dane pojawiły się w module „Grafik fitness”. Przechodzimy do modułu „Grafik fitness”. W tym module po odświeżeniu programu powinna się pojawić nasza usługa, którą zdefiniowaliśmy w module „Terminarz”. W polu „Klient”  możemy albo sami zdefiniować klienta klikając w odpowiednim polu, albo zeskanować kod kreskowy, kod benefitu lub włączyć automatyczne rozpoznawanie klienta. Automatyczne rozpoznawanie klienta działa tak, że jeżeli wpiszemy kod klienta to System automatycznie sprawdzi w której grupie jest klient i zaznaczy mu obecność. Korzystając z jednego z tych sposobów wybieramy klienta. Klikając po nazwie usługi w prawym oknie w polu „Lista bieżąca” pojawia nam się lista dopisanych do danej grupy uczestników.

 

 

Jeżeli wybrany uczestnik grupy ma karnet w który wchodzi usługa zdefiniowana wcześniej dla danej grupy w module „Terminarz”, to będziemy mogli rozliczyć danego uczestnika na podstawie danego karnetu, klikając na przycisk [Rozlicz w grupie]. Program sam automatycznie rozpozna jaki to jest karnet  i ściągnie odpowiednią usługę z tego karnetu.

W przypadku, gdy wybrany przez nas uczestnik nie posiada odpowiedniego karnetu dla tej grupy (usługi), to my możemy sami utworzyć taki karnet nie wychodząc z tego modułu. Wystarczy zaznaczyć klienta i przejść do sekcji „Wystawienie karnetu” (na dole). Gdzie wybieramy datę wystawienia karnetu, datę ważności karnetu, kasjera, pakiet zabiegów, formę płatności i cenę końcową uwzględniając rabat. Klikamy na przycisk [Wystaw karnet]. System wystawi karnet i dopisze go do rachunku. I teraz jeżeli klient będzie miał karnet z którego będziemy mogli ściągać wejścia

 

 

 

Na dole za pomocą przycisków funkcyjnych możemy wykonywać następujące czynności:

 

[Wpisz do grupy] – przypisuje osobę do grupy

[Wpisz i rozlicz] – przypisuje osobę i od razu rozlicza ją, tzn. zaznacza obecność i akceptacje

[Rozlicz wskazany] – rozlicza wskazaną osobę niebędącą w grupie

[Rozlicz w grupie] – ta funkcja zdejmuje jedno wejście z karnetu dla wskazanej osoby wpisanej do danej grupy.

[Nieobecny] – zaznacza że osoba była nieobecna oraz pobiera wejście.

[Usuń z bieżącej] – usuwa z bieżącej listy wybraną osobę

[Powiel tydzień] – powiela tydzień, podobnie jak w module „Terminarz”

[Przypisz karnet] – przypisuje karnet do wybranej osoby

[Utwórz grupę] – utworzenie nowej grupy

[Usuń grupę] – usuwanie wybranej grupy

[Usuń przypisanie] – usuwa przypisanie karnetu, w przypadku gdy osoba wprowadzająca się pomyli.

[Druk listę obecności] – drukuję listę obecnych na liście osób.

[Drukuj wszystkie] – drukowanie wszystkich składników

 

 

Pola „Lista bieżąca” oraz „Lista rezerwowa” służą do wyświetlania klientów należących do danej grupy zajęciowej oraz tych, którzy znaleźli się na liście rezerwowej tej grupy.