Terminarz solarium

[Terminarz solarium] to zmieniona wersja terminarza spotkań przeznaczona do obsługi solarium.

 

 

Gabinety usługowe w module [Gabinety] oznaczone jako solarium będą widoczne w tym terminarzu.

Planowanie terminu:

Aby zaplanować termin należy na terminarzu kliknąć prawym przyciskiem myszy i z rozwijanego menu wybrać opcje [Szybkie planowanie]. Po wybraniu tej opcji pojawi się okno Szybkiego planowanie w którym należy wypełnić wymagane pola oznaczone gwiazdką. W przypadku, gdy klient nie znajduje się na liście rozwijanej należy wcisnąć znajdujący się obok przycisk plus „+” , w prawej części okna pojawi się zakładka [Dodawanie klienta]  gdzie możemy dodać odpowiedniego klienta. Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól dajemy [Zapisz]. Nasz nowy klient został dodany i pole „Klient” w lewej części okna zostało automatycznie uzupełnione . Dalej wybieramy usługę. Gdybyśmy chcieli utworzyć swoją własną usługę, której jeszcze nie ma na liście, to klikamy przycisk „+”. Dodawanie usługi jest bardzo podobne do tych czynności, które myśmy wykonywali podczas dodawania nowego klienta.

Jeśli klient korzysta z karnetu należy zaznaczyć opcje „Z karnetu” i wybrać odpowiednią ilość minut.

Po prawej stronie w oknie wyświetla się [Historia spotkań] danego klienta oraz [Aktywne karnety].

Po tym jak uzupełniliśmy potrzebne nam pola klikamy [Zapisz] i nasze spotkanie zapisuje się i zostaje utworzone w odpowiednim miejscu naszego terminarza.

W przypadku gdybyśmy chcieli zmienić jakiekolwiek dane w naszym terminarzu, należy skorzystać z funkcji [Pokaż szczegóły] z menu kontekstowego, w której możemy przejść do trybu edycji.

Usunięcie danego terminu odbywa się poprzez kliknięcie na wybrany termin a następnie z menu podręcznego(prawy przycisk myszy) wybrać opcje Usuń.

Zakładka [Widok] posiada funkcję odliczania czasu pozostałego do zwolnienia gabinetu.

W celu skorzystania z tej funkcji należy zaznaczyć opcje „Wyświetlaj czas do zwolnienia gabinetu”.

Zakładka ta posiada również przycisk [Odśwież teraz], który służy do odświeżania terminarza na żądanie.

Zakładka [Akcja] posiada takie funkcje jak:

„Sposób kolorowania” – mamy do wyboru 4 opcje według których możemy kolorować nasz terminarz,

„Rodzaj widoku” – opcje tej funkcji pozwalają na dostosowanie siatki terminarz według odpowiedniego dla nas widoku:

-        „widok dzienny”,

-        „widok tygodni”,

-        „widok tygodnia”,

-        „widok siatki czasu”.

„Kursor” – funkcja ta pozwala na wyświetlanie daty i  czasu pod kursorem.

W celu włączenia tej funkcji należy zaznaczyć opcję „Wyświetlaj datę i czas”.

„Autoodświeżanie” – funkcja ta służy do automatycznego odświeżania siatki terminarza w określonym przez nas odstępie czasowym. W celu włączenia tej funkcji wystarczy zmienić wartość, która jest określana w minutach.

Rozliczanie odbywa się poprzez wybranie danego terminu a następnie z menu kontekstowego wybrać opcje [Dodaj do rachunku].

 

 

 

Następnie należy wybrać formę płatności, pracownika oraz klienta. Na dole pokazane są informacje na temat usługi, ilości, rabatu i ceny(„Usługa”,”Ilość”,”Rabat”,”Cena”). Aby kontynuować należy wybrać Zamknij rachunek. W tym miejscu można także dodawać odpowiednie towary. Wystarczy kliknąć na przycisk Dodaj  a następnie z rozwijanego menu wybrać towar.

Zatwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w przycisk [Zamknij rachunek].