Harmonogram czasu pracy

W celu zaprojektowania czasu pracy pracowników należy w terminarzu spotkań włączyć [Grafik pracy] a następnie zaznaczyć żądaną ilość godzin (zaznaczenie wykonać myszą na terminarzu).

 

 

Następnie prawym przyciskiem myszy należy wywołać menu kontekstowe i wybrać pozycję [Planowanie czasu pracy]. W wywołanym oknie w polu kalendarza wybieramy dni albo grupę dni dla których chcielibyśmy zaplanować czas pracy. Wybrane dni będą podświetlone niebieskim kolorem. Warto by było zaznaczyć, że wybrane dni mogą pochodzić z różnych okresów czasu (miesięcy). Wystarczy przy wyborze dni trzymać klawisze „CTRL” (dla wyboru pojedynczych dni) albo „SHIFT” dla wyboru grupy dni. Dalej wybieramy godziny pracy, imię i nazwisko pracownika, lokalizacja. Dodatkowo w tym oknie możemy robić notatki zamieszczając je w polu „Komentarz”.

Opcja [Planowanie czasu pracy] jest bardzo podobna do opcji [Szybkie planowanie] spotkania. 

Po prawej stronie tego modułu zostały umieszczone zakładki za pomocą, których możemy konfigurować widok naszego Grafika pracy oraz możemy także poprzez zakładkę Raport tworzyć raporty z przebiegu pracy naszych pracowników. Zakładki te mają następujące pola.

 

Widok: 

 

  1. Dzienny
  2. Tygodnia
  3. Tygodni
  4. Roczny
  5. Siatki pracy

 

 

Umożliwia on także sposoby kolorowania oraz wyświetlania naszego grafika

 

 

Natomiast zakładka Raport ma następujący charakter