Moduł basen / siłownia

Moduł ten służy głównie do zarządzania Basenem, siłownią lub sauną.

 

 

 

 

 

Ogólne

Zakładka ta posiada 4 aktywne przyciski.

a)     [Dodaj nowy klucz] służy do otwarcia okna w którym możemy dodać nową usługę na np. Basen, Siłownie lub Sauna a także wystawić karnet.

 

 

„Wystawianie karnetu” – aby wystawić karnet należy określić ważność karnetu, wybrać klienta, wybrać usługę, formę płatności oraz cenę końcową.

W celu przypisania klucza do klienta należy wybrać opcję Skanuj karnet”, wprowadzić kod klienta a następnie kod klucza.

W przypadku karty podarunkowej wybieramy przycisk Skanuj kartę pod.”.

W oknie na dole mamy dostępne do wyboru 4 grupy usług: „Basen”, „Sauna”, „Siłownia”  i „Pakiet”.

 Pole „Stawka” służy do określenia typu stawki: „Podstawowa”, „Obniżona” i „Specjalna”. Type te zostały zdefiniowane w zakładce [Definicja usług i cenników].

Jeśli nie znamy danego klienta należy wybrać odpowiednio grupę usługi stawkę a następnie kliknąć przycisk [Wprowadź klucz]. W oknie, które nam się pojawi wprowadzamy zdefiniowany wcześniej klucz.

b)     [Dołącz towar] opcja ta służy do dodawania towaru. Należy pamiętać, że aby skorzystać z tej opcji w module [Basen/Siłownia]  musi być zdefiniowany jakiś aktywny klucz.

c)      [Dodaj usługę] – opcja ta służy do dodawania nowych usług

 

 

Po kliknięciu tej kontrolki pojawi się komunikat, aby wykonać skanowania kodu klucza

 

 

Następnie pojawi się okienko gdzie należy podać nazwę usługi jaką chcemy wprowadzić oraz jej cenę i kliknąć przycisk Dodaj

 

 

 

d)     [Rozlicz klucz] - służy do rozliczania danego klucza. System automatycznie wylicza cenę końcowa. W przypadku, gdy klient dodawał towary zostaną one automatycznie doliczone do ceny końcowej. W celu rozliczenia klienta należy wybrać tę opcję a następnie wprowadzić odpowiedni klucz.

 

 

 

 

Aktywne klucze 

Zakładka ta służy do sprawdzania aktywnych kluczy. 

 

Definicja usług i cenników 

Zakładka ta służy do definiowania istniejących już usług. Możemy określać stawki za odpowiedni czas, wybrać odpowiednią usługę, obniżać ceny za poszczególne godziny, przyporządkować odpowiednią grupę.

 

 

 

 

 

 

 

Definicja kluczy 

Zakładka ta służy do definiowania nowych kluczy.

 

 

Zakładka ta posiada następujące pola:

 

 

  1. ID karty – numer indentyfikacyjny danej karty
  2. Kod karty

 

 

Definicja stref 

Zakładka ta służy do definiowania nowych stref

 

 

Pola zakładki:

 

 

  1.   ID czytnika
  2.   Nazwa strefy
  3.   Paruj z bramką o ID
  4.   Za którą godzinę
  5.   Cena brutto za godzinę
  6.   Obniż. Cena brutto za godzinę
  7.   Naliczaj z góry
  8.   Rodzaj bramki