Kartoteka klientów

Moduł [Kartoteki klientów] służy do zarządzania bazą klientów.

 

 

Zakładka [Dane podstawowe] zawiera następujące pola:

„Nazwisko i imię” - pole przeznaczone do wpisania nazwiska i imienia klienta

„Adres” -       pole przeznaczone do wprowadzenia adresu klienta

„NIP” - pole przeznaczone do wprowadzenia numeru NIP

„Kod pocztowy” - rozwijalne pole przeznaczone do wyboru lub wprowadzenia żądanego kodu pocztowego. Ważną informacją jest, iż system posiada wbudowaną bazę adresów, miast, powiatów i kodów pocztowych co znacząco przyspiesza wprowadzanie danych.

„Miasto” - rozwijalne pole przeznaczone do wyboru lub wprowadzenia żądanego miasta.

„Powiat” - rozwijalne pole przeznaczone do wyboru lub wprowadzenia żądanego powiatu.

Pola przeznaczone do wprowadzenia numerów telefonów.  Numer nie powinien zawierać spacji. Wartość z tego pola wykorzystywana jest przez moduł SMS.

„Tel. praca”- numer telefonu firmowego

„Tel. komórkowy” - numer komórkowy

„Tel. domowy”- numer telefonu domowego

„Tel. kontakt SMS” - numer kontaktowy służący do wysyłania treści SMS (jest identyczny względem numeru komórkowego)         

„Adres E-Mail” - pole przeznaczone do wprowadzenia adresu e-mail klienta. Wartość z tego    pola wykorzystywana jest później przy korespondencji seryjnej.

„Numer Pesel” - numer Pesel klienta

„Plan rabatowy” - pozwala na przypisanie planu rabatowego do klienta.

„Wysokość rabatu %”- pole przeznaczone do wprowadzenia wysokości rabatu jaką klient otrzymuje na zakupione usługi.

„Jedn. rabat w PLN”- pozwala na przypisanie jednostkowego rabatu w PLN

„Kod kreskowy” - pole przeznaczone do wprowadzenia kodu kreskowego pod którym klient będzie rozpoznawany w systemie.

„Nr klienta

1”

- numery nadawane klientom według własnej numeracji

„Nr klienta

2”

- numery nadawane klientom według własnej numeracji

Sekcja „Dane statystyczne” wyświetla podsumowania łącznej ilości wizyt i określa sumę kwoty wydanej

przez klienta.

Opcja Wyświetlaj statystykę” -      pole z możliwością zaznaczenia przeznaczone do dynamicznego obliczenia łącznej ilości wizyt oraz kwoty jaka została za nie pobrana. Wprowadzona tu wartość jest szacunkowa.

 

 

Zakładka [Dane dodatkowe] zawiera następujące pola:

„Termin pobytu od” - pole przeznaczone do wprowadzenia początkowej daty pobytu (np. klient hotelowy).

„Termin pobytu do” - pole przeznaczone do wprowadzenia końcowej daty pobytu.

„Data urodzin” - pole przeznaczone do wprowadzenia daty urodzin klienta, program na głównym ekranie posiada pole gdzie będą wyświetlani klienci danego dnia obchodzący urodziny.

„Kod Benefitu” - pole przeznaczone do wprowadzenia kodu benefitu. Kod powinien zgadzać się z kartą benefitu.

„Kontrahent benefitu”- pole przeznaczone do wprowadzenia nazwy kontrahenta benefitu, w praktyce wprowadza się tu  nazwę firmy z jakiej dany klient przychodzi. Pole to jest pobierane z kartoteki kontrahentów.

„Opiekun klienta” - pole przeznaczone do wprowadzenia opiekuna klienta, pracownika odpowiedzialnego za obsługę.

„Rodzaj klienta”- pole przeznaczone do wprowadzenia rodzaju klienta, np. wewnętrzny, zewnętrzny.

Pochodzenie klienta”- najczęściej wprowadzamy tu informację skąd klient się o nas dowiedział.

„Komentarz” - pole przeznaczone do wprowadzenia własnych uwag na temat klienta

 

Opcje:

„Zgoda na otrzymywanie SMS” - pole przeznaczone do informowania Systemu czy wybrany klient wyraził zgodę na otrzymywanie wiadomości SMS

„Zgoda na otrzymywanie poczty e-mail” - pole przeznaczone do informowania Systemu czy wybrany klient wyraził zgodę na otrzymywanie poczty e-mail.

„Klient VIP” - pole przeznaczone do informowania czy dany klient jest klientem VIP.

„Autopowiadomienie SMSem - powiadomienie o nadchodzącym spotkaniu o zbliżającym się spotkaniu

w terminarzu”.

 

 

Zakładka [Przeciwwskazania] posiada 10 pól z dodatkowymi informacjami na temat klienta:

„Przeciwwskazania” [1..10] - pole rozwijane przeznaczone do wprowadzenia wartości ze słownika          będącą przeciwwskazaniem wykonania zabiegu, np. ból nóg. Jest to pole słownikowane w module [Słowniki i liczniki].

 

 

Zakładka [Dołączone pliki] pozwala podpiąć do klienta dodatkowe pliki. np. zeskanowane dokumenty.

 

 

Zawiera następujące pola:

„Data dodania” -  pole przeznaczone do wprowadzenia daty dodania pliku do kartoteki klienta.

„Nazwa pliku” -  pole przeznaczone do wprowadzenia nazwy pliku.

Przycisk [Wybierz plik] służy do wyboru pliku z dysku twardego.

Pole tekstowe: 	Plik musi być w formacie JPG/JPEG i nie może przekraczać 2 MB.

 

 

 

W celu pobrania pliku z bazy danych należy wybrać na siatce wybrany plik i nacisnąć [Pobierz].

Użytkownik zostanie zapytany gdzie system ma zapisać plik

 

Zakładka [Foto] służy do wprowadzenia zdjęcia klienta.

Program daje nam 2 sposoby do wyboru aby pobrać nasze zdjęcie.

  1. Po wybraniu [Przeglądaj na dysku] użytkownik zostanie poproszony o wybranie pliku z dysku.
  2.  Po wybraniu opcji [Pobierz z kamerki] mamy możliwość pobrać obraz z kamerki.

Pole tekstowe: 	Plik musi być w formacie JPG/JPEG i nie może przekraczać rozmiaru 640*480.

 

 

Zakładka [Logowanie WWW] zawiera następujące pola:

„Nazwa użytkownika WWW” - pole przeznaczone do wprowadzenia nazwy użytkownika za pomocą której klient będzie mógł zalogować się na swój profil poprzez stronę www.

 

 

Hasło WWW” - pole przeznaczone do wprowadzenia hasła użytkownika.

Po prawej stronie znajduje się siatka przedstawiająca historię logowania użytkownika.

 

W zakładce [Zaplanowane spotkania(terminarz)] prezentuje zaplanowane spotkania. Poprzez pojęcie zaplanowanego spotkania rozumie się spotkanie które ma miejsce dziś lub później. Jeśli klient jest zapisany w module terminarza, powinny wyświetlić się zaplanowane zdarzenia dotyczące wybranego klienta.

 

 

 

Zakładka [Historia spotkań(terminarz)] prezentuje historię  spotkań. Poprzez pojęcie historii spotkań rozumie się spotkanie które miały miejsce wczoraj lub wcześniej. Jeśli klient jest zapisany w module terminarza, powinny wyświetlić się zaplanowane zdarzenia dotyczące wybranego klienta, które już się odbyły.

 

 

Zakładka [Historia spotkań z rachunków] przedstawia listę rachunków dotyczącą wybranego klienta na podstawie spotkań.

 

 

Zakładka [Anulowane] przedstawia listę usług anulowane przez danego klienta.

 

 

Zakładka [Historia zakupów] przedstawia listę rachunków dotyczącą wybranego klienta dotyczącą zakupów.

 

 

Zakładka [Karnety] zawiera dwie sekcje dotyczące karnetów. W lewym oknie wyświetlone są wszystkie karnety aktywne a w prawym nieaktywne dotyczące wybranego użytkownika.  Po wybraniu żądanego karnetu można użyć przycisku [Szczegóły] aby wyświetlić historię zużycia tego karnetu, tj. w którym dniu był on wykorzystywany.

 

 

 

 

 

Również po prawej stronie okna „Kartoteki klientów znajduje się zakładka [Akcja] i [Wydruk/Eksport].

 

 

 

 

Zakładka [Akcja] zawiera następujące funkcjonalności:

[Pobierz z kamerki] – pobiera obraz z kamerki

[Wyświetl] – wyświetla obraz z kamerki

[SMS] – pozwala posłać sms do klienta nie wychodząc z tego modułu, wystarczy tylko wybrać klienta klikając lewym przyciskiem myszy, a następnie nacisnąć przycisk [SMS]

[Punkty] – pozwala doładowywać konto użytkowników punktami, funkcjonalność działa podobnie jak (patrz wyżej)

[Przelicz rabaty] – moduł pozwala na przeliczenie rabatów jeżeli były przydzielone użytkownikowi w zakładce [Dane podstawowe] → pole „Plan rabatowy”. Warto zaznaczyć że rabaty zaczną obowiązywać dopiero po uruchomieniu przycisku [Przelicz rabaty]

[Formularz klienta] – pozwala na wydrukowania formularza klienta

 

Zakładka [Wydruk/Eksport] zawiera następujące funkcjonalności:

[Drukuj] – drukuje zestawienie wykonanych i zaplanowanych zabiegów

[Drukuj wszystkie] - drukuje zestawienie zaplanowanych, wykonanych i anulowanych zabiegów dla wybranego użytkownika

[Drukuj anulowane] – wydrukuje zestawienie anulowanych zabiegów

„Z grup [Drukuj]” - wydrukowanie zestawienie ile razy użytkownik wystąpił w grupie

[Drukuj siatkę] – pozwala wydrukować siatkę tabeli

[Eksport tabeli] – pozwala wyeksportować tabelę