Lista usług

Lista usług i zabiegów służy do wprowadzenia usług świadczonych w danym salonie.

 

 

Pola zakładki [Dane usługi]:

„Nazwa usługi \ towaru” -  pole przeznaczone do wprowadzenia nazwy usługi.

„Czas wykonania” - pole przeznaczone do wprowadzenia ilości godzin i minut potrzebnych do wykonania wybranej usługi. Maksymalny czas jaki można ustawić to 5 godzin i 59 minut.

„Kolor usługi” - pole przeznaczone do wprowadzenia koloru usługi. Kolor ten może później być użyty do kolorowania terminarza według usług.

„Grupa usług” - pole przeznaczone do wybrania jednej z wcześniej ustalonych grup usług Pole tekstowe: 	Jeżeli wcześniej nie została stworzona żadna grupa usług, pole będzie nieaktywne.


(pole słownikowane).

 

„Przerwa technologiczna” - pole przeznaczone do wprowadzenia przerwy technicznej po zabiegu służącej np. do posprzątania gabinetu. Przerwa liczona jest w minutach. Maksymalna wartość pola to 59. Przerwa zostaje doliczona do długości trwania zabiegu.

„Koszt własny brutto” - pole przeznaczone do wprowadzenia kosztu własnego, który musi być poniesiony aby można było wykonać zabieg.

„Koszt dodatkowy brutto” - pole przeznaczone do wprowadzenia kosztu będącego np. kosztem            wynagrodzenia pracownika.

„Cena końcowa brutto” - pole przeznaczone do wprowadzenia ceny końcowej dla klienta.

„Alternatywna cena brutto” - pole przeznaczone do wprowadzenia alternatywnej ceny brutto,              przewidziano dwa pola z alternatywną ceną brutto.

„Vat %” -      pole przeznaczone do wprowadzenia wartości stawki VAT na wykonanie danego zabiegu.

„Ilość punktów za zabieg” -pole przeznaczone do wprowadzenia ilości punktów za zabieg, które mogą być naliczane dla każdego klienta, za każdy wykonywany zabieg.

„Receptura” - pole przeznaczone do wprowadzenia receptury przypisanej do danego zabiegu. Receptury definiowane są w module [Receptury].

„Przypisane gabinety” - w tym miejscu można przypisać gabinety do konkretnych usług, każda usługa może przynależeć nawet do kilku gabinetów

 

 

Zakładka [Dane dodatkowe]:

„Rodzaj zabiegu” - pole słownikowane przeznaczone do wybrania rodzaju zabiegu, który został wprowadzony wcześniej w module [Słowniki i liczniki].

„PKWiU” - pole przeznaczone do wprowadzenia kodu PKWiU.

„Narzut %” - pole przeznaczone do wprowadzenia narzutu jaki będzie doliczony do ceny końcowej w przypadku wystawiania rachunku za daną usługę.

„Kod grupy asortyment.” - parametr który zabezpiecza integralność danych przy przesyłaniu towarów na hotel

„Skanuj kod kreskowy” - pole przeznaczone do wprowadzenia kodu kreskowego przypisanego do zabiegu.

„Foto” - możliwość załadowania zdjęcia

„Komentarz” - pole umożliwiające wprowadzenie własnych notatek, komentarzy, uwag, opisów zabiegu

opcja „Usługa występuje tylko w pakiecie” - opcja ta pozwala zdefiniować określoną usługę jako występującą tylko i wyłącznie w pakiecie usług

Sekcja „Sposoby naliczania prowizji”:

„Prowizja %” - prowizja jaka zostaje naliczona jakiemukolwiek pracownikowi, który będzie wykonywać dany zabieg.

„Plan prowizyjny” - umożliwia wybranie jednego z wcześniej stworzonych planów prowizyjnych za pomocą modułu [Prowizje] (patrz główne menu). Różni się od pola „Prowizja %” tym, że możemy zdefiniować różne prowizje (plany prowizyjne) dla różnych pracowników, którzy będą wykonywać daną usługę. A więc zgodnie z tą logiką, pani Kasia może otrzymać 10 %, a pan Rafał 15 % za wykonanie tego samego zabiegu.