Gabinety

Moduł ten  pozwala na wprowadzenie gabinetów zabiegowych. Pod pojęciem gabinetu rozumie się miejsce gdzie wykonywany jest dany zabieg, np. osobne pomieszczenie lub stanowisko pracy.

 


 

 

 

Zakładka [Dane ogólne]:

„Nazwa” -  pole przeznaczone do wprowadzenia nazwy gabinetu

„Przypisany kolor” - pole przeznaczone do wprowadzenia koloru gabinetu. Kolor ten może później być użyty do kolorowania terminarza według gabinetów.

„Kolejność wyświetlenia” - ten parametr określa w jakiej kolejności będzie wyświetlany dany element listy

„Pracownik [1..4]” - pole przeznaczone do wprowadzenia pracownika przypisanego do danego gabinetu. Maksymalnie można przypisać czterech pracowników.

Typ gabinetu” - wybieramy przeznaczenie gabinetu

„ID kabiny solaryjnej” - zapisujemy ID kabiny solaryjnej

„Komentarz” - pole przeznaczone na notatki, komentarze dotyczące gabinetu

 

Zakładka [Ewidencja wyposażenia]:

W tej zakładce wyświetlana jest lista ewidencji wyposażenia, która została wcześniej przypisana do danego gabinetu w module [Ewidencja wyposażenia].