Ewidencja wyposażenia

 Moduł ten służy do wprowadzania i edycji wyposażenia gabinetów.

 


 

 

 

Zakładka [Dane]:

„Numer” – numer identyfikacyjny wpisu w bazie danych(uzupełniany automatycznie)

„Nr inwentarzowy” - pole przeznaczone do wprowadzenia numeru inwentarzowego

„Nazwa” - pole przeznaczone do wprowadzenia nazwy przedmiotu

„Osoba odpowiedzialna” - rozwijalne pole przeznaczone do wprowadzenia osoby odpowiedzialnej za daną pozycję inwentarzową (osoby pobierane są z listy pracowników)

„Data zakupu” - pole przeznaczone do wprowadzenia daty zakupu pozycji inwentarzowej

„Data przyjęcia do użytk.” - pole przeznaczone do wprowadzenia daty przyjęcia do użytkowania

„Wartość” - pole przeznaczone do wprowadzenia wartości pozycji inwentarzowej

„Dokument przyjęcia” - pole przeznaczone do wprowadzenia dokumentu przyjęcia.

„Nr w księdze” - pole przeznaczone do wprowadzenia numeru jaki został nadany w księdze inwentarzowej.

„Miejsce użytkowania” - rozwijalne pole przeznaczone do wprowadzenia gabinetu, gdzie dana pozycja inwentarzowa będzie użytkowana.

„Data likwidacji” -   pole przeznaczone do wprowadzenia daty likwidacji pozycji inwentarza.

„Dokument likwidacji” - pole przeznaczone do wprowadzenia numeru dokumentu likwidacji.

„Przyczyna likwidacji” - pole przeznaczone do wprowadzenia przyczyny likwidacji

 

Zakładka [Atrybuty] zawiera trzy pola słownikowane:

 „Nazwa atrybutu[1-3]” - parametr który ustawiamy w module [Słowniki i liczniki]

 

 

Listę ewidencji można przyporządkować w module gabinety do poszczególnego gabinetu według zapotrzebowania.