Pakiety zabiegów

Moduł [Pakiety zabiegów] służy do tworzenia pakietów usług które są później wykorzystywane w module [Karnety].

 

 

Pozwala na utworzenie pakietów złożonych z maksymalnie sześciu usług, o dowolnej ilości wykorzystania. Rodzaje usług są pobierane z [Listy usług]

Zakładka [Ogólne] zawiera następujące pola:

„Data utworzenia” - data utworzenia danego pakietu zabiegów

„Nazwa pakietu” - nazwa utworzonego pakietu

„Usługa [1..6]” - pozwala na wybranie rodzaju usługi z [Listy usług]

„Ilość” - pozwala na ustalenie ilości wykonywanych usług, obok podając łączną cenę ilości usług

„Suma ogólna” - pozwala na ustalenie ceny danego pakietu zabiegów, pokazuje łączną cenę wszystkich wybranych usług. Możliwe jest też podanie innej ceny.

Ilość punktów - pozwala wprowadzać odpowiednią ilość punktów przydzielonych za dany pakiet

„VAT %” - ustala podatek VAT narzucony na usługę

„Komentarz” - dodatkowe pole pozwalające na wpisanie własnych notatek na temat pakietu 

Sekcja wyszukiwania pozwala na szukanie według nazwy i usługi. 

Zakładka [Kontrola wejść] pozwala na  ustalenie ograniczeń czasowych związanych z    wykorzystaniem danego pakietu zabiegów.