Karnety

Moduł [Karnety] służy do wystawiania karnetów klientom przy jednoczesnym wprowadzeniu ich do bazy danych.

 


 

Karnety dzielimy na aktywne i nieaktywne. Karnet aktywny to taki który jest ważny ze względu na datę oraz posiada co najmniej jedną usługę do wykorzystania. Karnet nieaktywny to taki który nie spełnia przynajmniej jednego z powyższych warunków.

Zakładka [Dane karnetu] zawiera następujące pola:

„Nazwisko i imię” - rozwijalne pole przeznaczone do wprowadzenia nazwiska i imienia klienta

„Pakiet zabiegów” - rozwijalne pole przeznaczone do wprowadzenia wybranego pakietu   zabiegów. Wraz z wyborem pakietu system wprowadza również przedefiniowaną cenę.

„Cena” - pole przeznaczone do wprowadzenia ceny pakietu (wypełniane automatycznie przy wyborze pakietu).

„Data wystawienia” - pole przeznaczone do wprowadzenia daty wystawienia karnetu.

Data ważności od - pole przeznaczone do wprowadzenia daty ważności karnetu.

Data ważności do - pole przeznaczone do wprowadzenia daty ważności karnetu.

Dane adresowe i kontaktowe:

„Adres”

„Kod pocztowy”

„Miasto”

„Powiat”

„Numer kontaktowy”

„Rabat %” - pole przeznaczone do wprowadzenia rabatu udzielanego klientowi  (wypełniane automatycznie przy wyborze klienta).

„Forma płatności” - słownikowane pole przeznaczone do wprowadzenia formy płatności

„Kasjer” -  rozwijalne pole przeznaczone do wprowadzenia osoby wystawiającej.

„Rozlicz kartą podarunkową” -  pole przeznaczone do wprowadzenia kodu kreskowego karnetu.

 

Po dodaniu nowego karnetu wystawiany jest od razu rachunek/faktura, który zapisuje się do bazy rachunków/faktur. Następnie  program pyta czy wydrukować rachunek/fakturę.

 

 

W zakładce [Dane dodatkowe] istnieje możliwość wprowadzenia na jaki okres czasu karnet został zawieszony. Możemy również dodawać odpowiedni komentarz.

 

Zakładka [Kontrola wejść] pozwala na  ustalenie ograniczeń czasowych związanych z wykorzystaniem danego pakietu zabiegów.

 

 

Po prawej stronie ekranu znajdują się zakładki:

 

 

Zakładka [Narzędzia], która zawiera przyciski:

 

  1.  „Przenieś nieaktywne do archiwum” – przenosi nieaktywne karnety do archiwum.
  2. Łączenie karnetów -  pozwala łączyć karnety w przypadku klientów, którzy posiadają więcej niż 1 karnet
  3.  „Sprawdź integralność karnetów” – sprawdza czy pakiety usług w karnetach nie przekraczają liczby minimalnej
  4.  „Pokaż archiwum/bieżące -  w zależności od tego co widać w tytule przycisku – przełącza użytkownika pomiędzy archiwum a listą bieżących karnetów.

 

 

Zakładka [Basen\Siłownia] zawiera czasy wejścia i wyjścia danego karnetu.

 

 

Zakładka [W grupach] zawiera informacje na temat grup przypisanych do karnetu.

 

 

Zakładka [Pozostałe usługi]  zawiera skróconą informację na temat pozostałych do wykorzystania usług.

 

 

Zakładka [Drukuj/Eksport] pozwalająca na drukowanie siatki lub eksportowanie tabeli.