Karty podarunkowe

[Karty podarunkowe] są popularną formą prezentów. 

 

 

System SPA umożliwia prowadzenie ewidencji tych kart oraz rozliczanie ich w terminarzu.

Zakładka [Dane karty] jest podzielona na dwie sekcje:

Sekcja „Dane nabywcy” zawiera następujące pola (część z nich wypełnia się automatycznie jeśli dane znajdują się w kartotece klientów):

„Nazwa” -  przeznaczone do wprowadzenia nazwy nabywcy

„NIP - przeznaczone do wprowadzenia numeru NIP nabywcy

Dane adresowe:

„Adres”

„Kod pocztowy”

„Miasto”

„Powiat”

 

Sekcja [Dane karty] zawiera następujące pola:

„Numer karty” - przeznaczone do wprowadzenia nazwy karty, w przypadku braku nazwy system sam ją wprowadzi w formacie GC/Nabywca/Data i czas

„Pakiet zabiegów” - zawiera rozwijane menu przeznaczone do wyboru pakietu zabiegówPole tekstowe: 	Aby wybrać pakiet zabiegów - musi on istnieć w bazie, więcej informacji w rozdziale 	[Pakiety zabiegów].

„Kwota” -      przeznaczone do wprowadzenia kwoty karty podarunkowej.

„Data wydania” - przeznaczone do wprowadzenia daty wydania karty.

„Data ważności” - przeznaczone do wprowadzenia daty ważności karty.

„Os. wystawiająca”- przeznaczone do wprowadzenia osoby wystawiającej kartę, pole pozwala na wybór z listy pracowników

Forma płatności - pozwala wybierać różne formy płatności

„Rodzaj karty” - pozwala na zdefiniowanie rodzaju karty

„Kod kreskowy” -  przeznaczone do wprowadzenia kodu kreskowego przypisanego do karty.

„Komentarz” -  przeznaczone do wprowadzenia komentarzy do danej karty

 

Zakładka [Dane dodatkowe] zawiera:

 

 

„Nazwa” -  zawiera imię i nazwisko odbiorcy

„NIP”

„Adres”

„Kod pocztowy”

„Miasto”

„Powiat”

 

W zakładce [Historia] jest możliwe wyświetlenie historii na temat kart podarunkowych.

 

 

Natomiast w zakładce [Wyszukiwanie] mamy możliwość szukania danej karty podarunkowej.