Przypomnienia

Moduł przypomnień umożliwia ustalenie wyskakującego przypomnienia na ekran.

 

 

 

Moduł [Przypomnienia] służy do ustalania przypomnień, czyli komunikatów które będą wyświetlane zalogowanemu w programie użytkownikowi w ustalonym czasie.

 

 

W polach należy podać następujące dane przypomnienia:

„Data i czas przypomnienia” - data i czas wyświetlenia komunikatu z przypomnieniem

„Od” - pole przeznaczone na ustalenie nadawcy komunikatu

„Do” - pole przeznaczone na ustalenie odbiorcy komunikatu

„Treść” - tu należy wpisać treść komunikatu przypomnienia.

W czasie który został ustalony dla danego komunikatu, jeśli odbiorca będzie zalogowany w programie System SPA,  zostanie wyświetlony komunikat: