Magazyn

Moduł [Magazyn] składa się z dwóch zakładek: [Magazyny i towary] i [Obroty Magazynowe].

 

 

Możliwe jest wprowadzenie kilku różnych magazynów i przypisywanie do nich różnych towarów. Moduł został wyposażony w funkcję generowania obrotu danego magazynu.

 

Pole tekstowe: 
	Według założeń użytkownik programu powinien wprowadzić do bazy co najmniej 	jeden magazyn i na jego stan będzie wprowadzał towary.

 

 

 

 

Sekcja [Magazyny i towary] zawiera listę dostępnych magazynów i produktów przypisanych do danego magazynu.

 

Zakładka [Magazyn] znajdująca się w dolnej części modułu [Magazyn] składa się z następujących pól:

 

 

 1.  „Numer” - pokazuje numer identyfikacyjny w bazie danych (uzupełniany automatycznie)
 2.  „Nazwa magazynu” - pole przeznaczone do wprowadzenia nazwy magazynu
 3. „Kod pocztowy”
 4. „Miasto”
 5. „Powiat”
 6. „Adres” (ulica, numer)
 7. „Rodzaj magazynu” - słownikowane pole przeznaczone do wprowadzenia rodzaju magazynu, który został wcześniej ustalony w module Słowniki i liczniki
 8. „Os. kontaktowa” - pole przeznaczone do wprowadzenia osoby kontaktowej dla magazynu.
 9. „Nr telefonu” - pole przeznaczone do wprowadzenia numeru telefonu do magazynu.
 10. „Komentarz” – dodatkowe pole przeznaczone na komentarze i notatki dotyczące magazynu
 11. „Rodzaj magazynu” może przyjmować on wartości: ogólny, detaliczny, porfesjonalny.

 

 

Zakładka [Towary] w sekcji [Magazyny i towary].

Zakładka ta służy do wprowadzania towarów i przypisania ich do konkretnych magazynów. Zawiera następujące pola:

„Nazwa towaru” - pole przeznaczone do wprowadzenia nazwy towaru.

„Ilość” - pole przeznaczone do wprowadzenia ilości towaru na magazynie.

„Jednostka” - pole przeznaczone do wprowadzenia jednostki.

„Cena zakupu brutto” - pole przeznaczone do wprowadzenia ceny zakupu brutto za jednostkę

„Cena zakupu netto” - pole informacyjne w którym jest wyświetlana cena zakupu po odliczeniu podatku VAT, określonego w polu Vat %   

„Vat %” - pole przeznaczone do wprowadzenia wartości podatku VAT, który będzie odliczony z ceny zakupu wpisanej w polu „Cena zakupu brutto”, wynikowa cena będzie przedstawiona w polu informacyjnym „Cena zakupu netto”.

„Marża %” - pole przeznaczone do wprowadzenia marży w wartości procentowej jaka jest nakładana na dany towar, liczona na podstawie pola „Cena zakupu brutto”. Jeżeli pole zostanie ustawione na konkretną wartość, marża narzucana na towar będzie wartością procentową pola „Cena zakupu brutto”.

„Cena końcowa brutto” - pole służące do określenia ceny końcowej brutto. Wartość można wprowadzić ręcznie, lub uzyskać automatycznie przez obliczenie wartości dodając procentową marżę określoną w polu „Marża” do wartości pola „Cena zakupu brutto”.

„Dostawca” - pole służące do wyboru dostawcy określonego wcześniej w module [Kontrahenci]

„Symbol” - pole służące do wprowadzenia symbolu towaru

„Stan minimalny” - pole służące do określenia minimalnego stanu jaki powinien zawsze znajdować się w magazynie. Jeżeli liczba towaru osiągnie ustalony stan minimalny na magazynie, pojawi się odpowiedni komunikat informujący o osiągnięciu lub przekroczeniu tego stanu. Komunikat będzie się pojawiał przy dodawaniu pozycji do rachunku lub faktury.

„Punkty” - naliczanie punktów za sprzedany produkt

„Kod kreskowy” - pole przeznaczone do wprowadzenia kodu kreskowego towaru.

„Stan do jakiego generować ilość na zamówieniu” – pole przeznaczone do wybierania jaka ilość danego towaru ma być tworzona na zamówieniu

 

W zakładce po prawej stronie znajduje się dodatkowa sekcja z następującymi opcjami:

„Objętość na opakowanie” - pole przeznaczone do wprowadzenia całkowitej objętości na opakowanie.

„Jednostka” - pole przeznaczone do wprowadzenia jednostki objętości.

„Pozostała obj. opakowania” - pole przeznaczone do wprowadzenia pozostałej objętości opakowania. Dla nowych opakowań pozostała objętość opakowania jest równa objętości na opakowanie.

„Rozliczaj obj. wg receptur” - pole zaznaczenia przeznaczone do ustalania czy dany towar jest częścią receptury.

Pozostałe parametry w tej sekcji to:

„Podliczenie”, „Ogólna ilość objętości”, „Ilość w otwartym opakowaniu”

 

 

Po prawej stronie znajduje się też dodatkowy przycisk Drukuj stany mag. służy on do wydrukowania obrotu na danym magazynie. Po naciśnięciu przycisku pojawi się okno wyboru magazynów:

Po wybraniu jednego z istniejących magazynów i po naciśnięciu przycisku [Wyświetl] użytkownik zostanie przeniesiony do podglądu wydruku. Wyświetlone dane można importować do różnych formatów i zapisać na dysku lub po prostu wydrukować.

 

 

Zakładka [Towary dane dodatkowe] w sekcji [Magazyny i towary] zawiera następujące pola:

 

 

„Data produkcji” - wprowadzamy datę produkcji wybranego towaru

„Data ważności” - termin ważności wybranego produktu

„Zasoby magazynu” - określa magazyn na który przypisany dany produkt. W przypadku gdy użytkownik źle przypisze produkt do magazynu, to przy następnym uruchomieniu programu w startowym okienku z komunikatami program poinformuje użytkownika, że produkt był źle przypisany.

„Prowizja %” - Prowizja która jest naliczana w procentach

„Plan prowizyjny” - pozwala wybrać plan który my stworzyliśmy w module „Prowizje”

„Link do produktu” - pozwala dołączyć link www

„Grupa towarowa” - pole słownikowane

„Linia produktu” - pole słownikowane

„Foto” - możliwość dołączenia zdjęcia produktu

opcja „Towar widoczny na www” -  opcja która będzie publikować towar na stronie internetowej jeżeli system SPA jest zintegrowany z systemem internetowym.

 

Po prawej stronie tego modułu znajduje się panel umożliwiający wydruk interesującego nas zagadnienia:

 

 

 1. Drukuj stany mag.
 2. Drukuj historię zużycia produktu
 3. Drukuj historię przyjęcia produktu

 

 

 

 

Zakładka [Obroty magazynowe] znajdująca się w module [Magazyn] służy do sprawdzania jakie obroty generuje magazyn.

 

Zakładka ta składa się z dwóch przycisków:

 

 

 1. „Generuj obroty” – wylicza obroty magazynu
 2. „Zamknij miesiąc” – zamyka obroty w danym miesiącu

 

 

 

Po naciśnięciu przycisku „Zamknij miesiąc” pojawi się komunikat, w którym należy potwierdzić zamknięcie danego miesiąca lub anulować operację.