Inwentaryzacja

 

Moduł [Inwentaryzacja] został zaplanowany z myślą o umożliwieniu sprawdzania stanów magazynowych.  Możliwe jest drukowanie wykonanych dokumentów lub eksport danych do pliku.

 

 

 

 

Aby wykonać inwentaryzację, należy:

 

1. Nacisnąć przycisk [Rozpocznij inwentaryzację] (w górnym prawym rogu). Pokaże się następujące okienko dialogowe:

 

 

 

Po przeprowadzeniu inwentaryzacji na wybranym magazynie w zakładce [Lista] pojawi się nowa pozycja. Po wybraniu naszej inwentaryzacji (lewy przycisk myszy)  można ją wydrukować lub przeglądnąć przechodząc do zakładki [Pozycja].

 

2.  Następnym krokiem musimy przeprowadzić ręczną inwentaryzacje(tzw. spis z natury) tego co faktycznie mamy na magazynie. W tym celu zaznaczamy naszą inwentaryzacje, którą przeprowadził komputer, i przechodzimy na zakładkę [Pozycje]. W tej zakładce musimy przejść przez wszystkie pozycje naszej inwentaryzacji i klikając na przycisk [Edytuj] wprowadzić znaczenia w pole „Ilość wyliczona ręcznie”.

 

 

3. Po wprowadzeniu wszystkich tych danych przechodzimy do modułu [Spis z natury].  Klikając na przycisk [Spis z natury] program wyświetla nam formularz wykazu produktów wpisanych nami ręcznie wg faktycznego stanu na magazynie.

4.  Klikamy na przycisk [Wprowadź spis z natury na magazyn]. To pozwala przypisać stan faktyczny produktów na magazynie do bazy danych.

 

 

5. Druk [Raport różnic] pozwala nam wyliczyć różnice pomiędzy pozycjami wyliczonymi przez program i faktycznym stanem produktów na magazynie wprowadzonym nami.