Receptury

Moduł [Receptury] służy do utworzenia listy towarów niezbędnych do wykonania usługi i pogrupowania przechowania jej w jednym miejscu.

 

 

Zakładka [Receptury] → [Dane receptury]   pozwala na wprowadzenie danych do bazy jak i ich przeglądanie.

 

 

Po wybraniu jednej z interesujących użytkownika receptur należy przejść do zakładki [Pozycje].

 

 

W zakładce [Pozycje] →  [Pozycje na recepturze(towar)] można ustalić skład receptury oraz ilość zużywanych jednostek w wybranym składniku.

 

 

 

Warto zaznaczyć, że klikając na pole „Nazwa towaru” towar można wybrać z rozwijanego menu, w którym również możemy zobaczyć nazwę magazynu z którego dany towar pochodzi.

Aby dany towar mógł zostać wykorzystany w recepturze należy zaznaczyć opcję „Rozliczaj wg receptur” w module [Magazyn].

W zakładce [Pozycje na recepturze(wyposażenie)] można przypisywać wyposażenie potrzebne do wykonywania zabiegu.