Karty rabatowe

Moduł [Karty rabatowe] służy do tworzenia kart rabatowych dla klientów. 

 

 

Składa się on z trzech zakładek:

„Dane karty”, „Dane dodatkowe”, „Wyszukiwanie”. 

Zakładka „Dane karty” jest podzielona na dwie sekcje: Dane nabywcy oraz dane karty.

Sekcja „Dane nabywcy” składa się z następujących pól:

 

 

 1. Nazwa – nazwa klienta
 2. Kod pocztowy
 3. NIP
 4. Miasto
 5. Adres
 6. Powiat

 

 

Sekcja „Dane karty” składa się z pól:

 

 

 1. Wartość rabatu – jaką wartość ulgi posiada dana karta rabatowa
 2. Osoba wystawiająca – pracownik wystawiający kartę
 3. Kod kreskowy – numer karty rabatowej
 4. Data wydania
 5. ID Agenta
 6. Forma płatności
 7. Data ważności
 8. Rodzaj karty

 

 

 

Zakładka „Dane dodatkowe” składa się z pól określających dane odbiorcy karty rabatowej.

 

 

 

 1. Nazwa
 2. Kod pocztowy
 3. NIP
 4. Miasto
 5. Adres
 6. Powiat

 

 

 

Zakładka „Wyszukiwanie” umożliwia wyszukanie danej karty rabatowej, nabywcy lub odbiorcy karty.