Kontrahenci

Moduł kontrahentów służy do wprowadzenia firm stanowiących naszych odbiorców / dostawców.

 

 

Zakładka [Dane kontrahenta]:

 

 

„Numer” - pokazuje numer identyfikacyjny w bazie danych (uzupełniany automatycznie)

„Nazwa” -      powinno zawierać nazwę kontrahenta

„NIP” - zawiera numer NIP kontrahenta

Poniższe pola powinny zawierać dane adresowe/kontaktowe kontrahenta

-”Adres”  (ulica, numer)

-”Kod pocztowy”

-”Miasto”

-”Powiat”

-”Numer kontaktowy”

-”Numer faks”

-”Adres e-mail”

„Strona www” - dodatkowe pole zawierające adres strony www kontrahenta

„Rodzaj kontrahenta” - pole informacyjne określające rodzaj kontrahenta, do wyboru są trzy możliwości:

            -dostawca i odbiorca

            -dostawca

            -odbiorca

„Nazwa banku” - pole przeznaczone do wprowadzenia nazwy banku kontrahenta.

„Nr rachunku” - przeznaczone do wprowadzenia numeru rachunku bankowego kontrahenta.

 

Sekcja „Dane statystyczne” która znajduje się po prawej stronie, zawiera ogólne podsumowanie dotyczące wybranego kontrahenta. Aby dane statystyczne były wyświetlane należy zaznaczyć opcję „Wyświetlaj statystykę”, która znajduje się na dole tej sekcji. Dane dotyczą ilości oraz wartości wszystkich wystawionych faktur oraz rachunków na wybranego przez użytkownika kontrahenta.

Zakładka [Historia]

 

 

 

Zakładka ta umożliwia szybki podgląd przeprowadzonych transakcji z wybranym kontrahentem. Po lewej stronie wyświetla wszystkie faktury przypisane do kontrahenta, po lewej stronie rachunki. Dodatkowo wyświetlana jest liczba wszystkich faktur i rachunków, która wyświetlana jest odpowiednio pod każdą sekcją.