Plany rabatowe

Moduł [Plany rabatowe] służy do utworzenia w bazie możliwych planów rabatowych, które następnie będą mogły zostać  wykorzystane w module [Kartoteka klientów].

 

 

W zakładce [Plan rabatowy] należy podać nazwę w polu „Nazwa”, która będzie identyfikowała plan prowizji. Opcjonalnie można wypełnić pole „Uwagi”. 

W zakładce [Szczegóły planu] można ustalić kwotę po przekroczeniu której zostanie naliczony rabat procentowy lub kwotowy.

Przyznanie rabatu procentowego powoduje naliczenie rabatu dla klienta powyżej wskazanej kwoty. Jeżeli istnieje wyższy poziom rabatowy i zostanie on przekroczony przez klienta, bieżący rabat przestanie obowiązywać na rzecz wyższego.

Przyznanie rabatu w polu „Rabat PLN” powoduje naliczenie rabatu w wysokości wskazanej w polu Rabat PLN po przekroczeniu przez klienta kwoty ustalonej w polu „Powyżej kwoty”. Rabat może być naliczony jednokrotnie, nie można rabatu dzielić pomiędzy rachunkami.

Rabaty mogą być stosowane zamiennie lub wspólnie.