Kontrola dostępu

Moduł kontrola dostępu  oraz urządzenie z nim współpracujące jest oparte na oprogramowaniu firmy ROGER.

 

 

Moduł [Kontrola dostępu] służy do zarządzania kluczami oraz do monitoringu zdarzeń związanych z rejestrem wejść.

Moduł ten jest bezpośrednio powiązany z modułem [Basen/Siłownia]. Kontrola dostępu odbywa się przy pomocy tego właśnie modułu.

 

Dodatkowo moduł ten umożliwia:

-szybkie rozliczanie klucza

-przypisanie klucza kodem kreskowym

-rozliczanie klucza ze skanera

 

Zakładka [Aktywne klucze] pozwala na dodawanie oraz edycję kluczy, które później można dodatkowo obciążać w zakładce [Obciążenie klucza]. Aby obciążyć wybrany klucz, należy najpierw zaznaczyć go w liście.

Po wybraniu zakładki [Obciążenie klucza] program automatycznie przejdzie również na dolną zakładkę [Obciążenie klucza].

 

 

Widok zakładki [Rejestr wejść].

 

 

Dane do tej zakładki są odczytywane z zewnętrznych czytników.