Zakupy hurtowe firm

Zakupy hurtowe firm są zaprojektowane z myślą o umożliwieniu dokonywania hurtowego zakupu usług i towarów przez firmy bez początkowej znajomości przeznaczenia kwot.

 

 

Opis pól danych w module [Zakupy hurtowe firm]:

Numer - pokazuje numer identyfikacyjny w bazie danych (uzupełniany  automatycznie)

„Nazwa podmiotu” - powinno zawierać nazwę kontrahenta

Poniższe pola powinny zawierać dane adresowe/kontaktowe kontrahenta

-”Adres”  (ulica, numer)

-”Kod pocztowy”

- „Miasto”

-”Powiat”

„NIP” - zawiera numer NIP kontrahenta.

„Numer kontaktowy” - przeznaczone do wprowadzenia numeru kontaktowego kontrahenta.

„Wysokość rabatu (%)” - przeznaczone do wprowadzenia procentowej wysokości rabatu udzielonego kontrahentowi.

„Suma ogólna brutto” - przeznaczone do wprowadzenia sumy brutto na jaką jest wystawiona faktura dla kontrahenta.

 

Sekcja z prawej strony umożliwia wyszukiwanie zakupionych towarów według różnych możliwości:

 

 

  1. Nazwa podmiotu
  2. Adres
  3. Numer NIP