Statystyki

Moduł [Statystyki] pozwala na przygotowanie dowolnych statystyk systemowych za wybrany okres. 

 

 

Pole „Terminarz” pozwala na wygenerowanie raportu statystyk ilości zaplanowanych usług.

Raport „Ilości usług zaplanowanych” zawiera następujące kolumny:

„Data i czas rozpoczęcia” - data i czas rozpoczęcia zabiegu

„Data i czas zakończenia” - data i czas zakończenia

„Usługa” - rodzaj usługi

„Klient” - klient

„Pracownik” - pracownik wykonujący usługę

„Pracownik planujący” - pracownik planujący usługę

„Gabinet” - gabinet w którym usługa była wykonywana

 

 

Pole „Klienci” pozwala na wygenerowanie raportu statystyk ilości klientów.

Statystyka „Liczba klientów” zawiera następujące kolumny:

„Nazwisko i imię”

„Ilość wizyt w poprzednim okresie” - podliczana jest ilość wizyt klienta przed wskazanym adresem, ta kolumna pozwala zobaczyć czy dany klient jest nowym klientem

„Ilość wizyt we wskazanym okresie” - ilość wizyt klienta we wskazanym okresie

 

Pole „Pracownicy” pozwala na wygenerowanie raportu statystyk ilości pracowników.

Statystyka „Liczba pracowników” zawiera następujące kolumny:

„Data i czas wprowadzania” - data i czas wprowadzenia pracownika do systemu

„Imię i nazwisko” - imię i nazwisko pracownika

„Adres” - adres zamieszkania

„Numer/y telefonu” - numer telefonu

„Ważność badań BHP” - termin ważności badań BHP

„NIP” - numer NIP pracownika

Pole „Historia wejść basen/siłownia” pozwala na wygenerowanie raportu statystyk ilości wejść na basen/siłownia.

Raport „Historia wejść basen/siłownia” zawiera następujące kolumny:

„Data i czas wyjścia” - czas wejścia na basen/siłownie

„Karnet” - nazwa karnetu

Pole „Gabinety” pozwala na wyświetlanie gabinetów, przypisanych użytkowników.

Raport „Lista gabinetów” zawiera następujące kolumny:

„Data utworzenia” - data utworzenia gabinetu

„Nazwa gabinetu” - nazwa gabinetu

„Imię i nazwisko przypisanego pracownika” - imię i nazwisko pracownika przypisanego do gabinetu

 

Pole „Karnety” pozwala na wyświetlanie ilości wystawionych karnetów.

Raport „Wystawione karnety” zawiera następujące kolumny:

„Data wystawienia” - data wystawienia karnetu

„Data ważności” - data ważności karnetu

„Dla kogo wystawiono” - osoba, na którą był wystawiony karnet

„Miasto,adres” - adres klienta

„Kasjer” - imię i nazwisko kasjera

„Nazwa pakietu” - nazwa pakietu

„Cena” - cena karnetu

 

 

Pole „Pakiety grupowe” pozwala na wyświetlanie statystyk wystawionych karnetów grupowych..

Raport „Pakiety grupowe” zawiera następujące kolumny:

„Data utworzenia” - data utworzenia karnetu grupowego

„Usługa [1-6]” - usługi które wchodzą w skład pakietu grupowego

 

 

Pole „Zakupy hurt.firm” pozwala na wyświetlanie statystyk zakupów firmy.

Raport „Zakupy hurt.firm” zawiera następujące kolumny:

„Data wystawienia” - data wystawienia

„Nazwa podmiotu” - nazwa

„Miasto,adres” - adres

„Numer telefonu” - numer telefonu

„Rabat %” - wysokość rabatu w %

„Kwota” - kwota

 

 

 

Pole „Notatki” pozwala na wyświetlanie statystyk zrobionych notatek.

Raport „Notatki” zawiera następujące kolumny:

„Data i czas utworzenia” - data i czas utworzenia notatki

„Tytuł notatki” - tytuł utworzonej notatki

 

 

Pole „Korespondencja seryjna” pozwala na wyświetlanie statystyk zrobionych notatek.

Raport „Korespondencja seryjna” zawiera następujące kolumny:

„Data i czas wysłania” - data i czas wysłania wiadomości

„Adres nadawcy” - tytuł utworzonej notatki

„Adres adresata” - adres adresata

„Nagłówek wiadomości” - treść nagłówka

 

 

 

Pole „Raport aktywności” pozwala na wyświetlanie statystyk kto i kiedy był na basenie lub na siłowni.

Raport „Raport aktywności” zawiera następujące kolumny:

„Data” - data uczestnictwa

„Osoba prowadząca” - osoba prowadząca

„Imię i nazwisko klienta” - imię i nazwisko klienta

„Nazwa usługi” - nazwa usługi

„Gabinet” - miejsce przeprowadzenia usługi lub zabiegu

„Obecność” - potwierdzenia obecności

 

 

Pole „Kontrahenci” pozwala na wyświetlanie statystyk kto i kiedy był na basenie lub na siłowni.

Raport „Kontrahenci” zawiera następujące kolumny:

„Data dodania” - data dodania kontrahenta do bazy kontrahentów

„Nazwa kontrahenta” - nazwa kontrahenta

„Miasto,adres” - adres

„NIP” - NIP

„Nr telefonu” - numer telefonu

Pole „Rachunki” pozwala na wyświetlanie statystyk rachunków.

Raport „Rachunki” zawiera następujące kolumny:

„Nr dokumentu” - numer wystawionego dokumentu

„Data” - data wystawienia dokumentu

„Opis” - opis usługi

„Ilość” - ilość (materiału, usługi)

„Cena” - cena

 

 

Pole „Magazyn” pozwala na wyświetlanie statystyk magazynów.

Raport „Magazyn” zawiera następujące kolumny:

„Nazwa magazynu” - nazwa magazynu

„Nazwa towaru”  - wykaz towarów na magazynie

„Ilość” - ilość towaru na magazynie

„Cena” - cena towaru

„Objętość” – objętość towaru

 

Pole „Zakupy” pozwala na wyświetlanie statystyk zestawienia faktur zakupowych.

Raport „Zakupy” zawiera następujące kolumny:

„Data zakupu” - data dokonania zakupu

„Termin płatności” - termin płatności

„Numer faktury” - numer faktury

„Nazwa kontrahenta” - nazwa kontrahenta

„Kontrahent NIP” - NIP kontrahenta

„Kwota brutto” - kwota na fakturze brutto

 

 

Pole „Wydanie towaru pracownikowi” pozwala na wyświetlanie statystyk wydania towarów pracownikom.

Raport „Wydanie towaru pracownikowi” zawiera następujące kolumny:

„Data” - data wydania

„Nazwisko i imię prac.” - nazwisko i imię pracownika, któremu wydajemy towar

„Towar” - nazwa towaru

„Ilość” - ilość towaru

„Cena” - cena towaru

 

 

Pole „Historia sprzedaży towaru” pozwala na wyświetlanie statystyk wydania towarów pracownikom.

Raport „Historia sprzedaży towaru” zawiera następujące kolumny:

„Data” - data sprzedaży towaru

„Numer dok.” - numer dokumentu sprzedażowego

„Ilość” - ilość

„Cena” - cena towaru

 

 

Pole „Usługi” pozwala na wyświetlanie statystyk wykonanych zabiegów za wybrany okres.

Raport „Usługi” zawiera następujące kolumny:

„Data” - data wykonania zabiegu

„Usługa” - wykonana usługa

„Ilość” – ilość

 

 

Pole „Terminarz – zabiegi anulowane” pozwala na wyświetlanie statystyk wykonanych zabiegów za wybrany okres.

Raport „Terminarz – zabiegi anulowane” zawiera następujące kolumny:

„Data” - data, w której zabieg został anulowany

„Pracownik planujący” - pracownik planujący zabieg

„Usługa” - anulowana usługa

„Powód” - powód anulowania usługi

 

 

Pole „Grupowanie” służy do grupowania wpisów wszystkich nazw. Zaznaczając opcje „Grupuj według nazwy” system pogrupuje nam wpisy według nazwy tak , aby one się nie powtarzały (tzn. nazwy będą unikatowe).

 

 

Pole tekstowe: 	Po wybraniu dat zakresu żądanych przez użytkownika statystyk, należy nacisnąć 	przycisk filtruj, aby wyświetlić dodatkowe informacje.

 

 

 

Możliwe jest wydrukowanie dokumentu, lub eksport do innego pliku.