Rachunki

Moduł [Rachunki] umożliwia prowadzenie ewidencji sprzedaży towarów i usług prowadzonych poprzez drukarkę fiskalną.

 


 

Jeżeli nie posiadamy żadnej aktywnej kasy system sam to wykryje i zapyta się czy ma ją otworzyć.

 

 

 

Zakładka [Raporty kasowe] umożliwia tworzenie, sprawdzenie raportów z działalności poszczególnych kas, jakimi dysponuje zakład.

 

 

Zakładka ta posiada następujące pola:

 

 

  1. Numer raportu
  2. Kasa
  3. Od dnia
  4. Do dnia
  5. Status kasy( zamknięta, otwarta)

 

 

Oprócz wypełnienia tych pól możemy także przypisywać raportom dowolny komentarz.

 

Zakładka [Dokumenty] -> [Rachunek] zawiera następujące pola:

 

 

„Numer” - numer rachunku zapisywany do bazy, możliwa jest autonumeracja jeśli zostanie zdefiniowany licznik rachunków w module [Słowniki i liczniki] → zakładka [Liczniki]

„Data wystawienia” -           powinno zawierać datę wystawienia rachunku

„Forma płatności” -  pole słownikowane w module [Słowniki i liczniki][Definicje słowników]→ „Faktury – formy płatności”

„Klient” -       możliwe jest przypisanie klienta z bazy klientów

„Kasjer” -      możliwe także jest przypisanie do rachunku osoby wystawiającej z listy pracowników

„Komentarz” - umożliwia dodanie notatek na temat wystawianego rachunku

 

 

Sekcja [Przesył na hotel] (w prawym górnym rogu okna) pozwala przesłać rachunek na hotel, w przypadku gdy klient chciałby zapłacić za wszystko (razem z usługą SPA) na końcu pobytu w hotelu.

Sekcja [Renumeracja] pozwala renumerować rachunki, tzn tak aby nie było pustych miejsc w numeracji rachunków. Np. jeżeli numeracja rchunków była 1,5,10...., to po uruchomieniu tej funkcji program wykon renumeracje i po tej operacji będziemy mieć 1,2,3...

Sekcja [Drukuj KP/KW] pozwala drukować potwierdzenia KP/KW.

Sekcja [Potwierdzenie usługi] pozwala wydrukować dokument potwierdzenia usługi.

Sekcja „Druk paragonu” – pozwala na wydrukowanie na drukarce fiskalnej firmy Innova S.A., Posnet lub Elzab paragonu fiskalnego.

W celu wydrukowania paragonu należy upewnić się na którym porcie zainstalowana została drukarka fiskalna, zakres predefiniowanych portów kształtuje się od COM1 do COM18.

 

Oprócz zakładek z prawej strony dysponujemy także zakładkami na dole ekranu [Rachunek], [Pozycje na rachunku] oraz [Wyszukiwanie].

 

 

Druga zakładka ma pola:

 

„Rodzaj dokumentu” - pozwala wybrać rodzaj dokumentu, za pomocą którego będziemy mogli  określić rodzaj płatności, czy płacimy gotówką, czy klientowi, czy klient płaci nam. 

„Nazwa towaru” - umożliwia wybranie dodawanej pozycji z bazy towarów

„Nazwa usługi” - umożliwia wybranie dodawanej pozycji z bazy usług

„Nazwa pakietu” -  umożliwia wybranie dodawanej pozycji z bazy pakietów

„Cena jedn. brutto” -           wyświetla cenę wybranej pozycji za jednostkę - jeśli istnieje cena w bazie, umożliwia też wpisanie własnej

„Rabat %” - umożliwia ustalenie rabatu na dodawaną pozycję, rabat dotyczy jednostki

„Jednostka miary” - umożliwia wybranie jednostek miary

„VAT %” - umożliwia wybranie procentowego podatku VAT narzuconego na dodawaną pozycję, jeśli do wybranej pozycji w bazie istnieje informacja o VAT, pole automatycznie się uzupełnia

„Ilość” -          pozwala na wybranie ilości na jaką wystawiany rachunek

„Rabat w PLN” - pole informacyjne w którym wyświetlana jest wartość rabatu procentowego

„Cena bez rabatu” - pole informacyjne wyświetlające cenę przed odliczeniem rabatu procentowego

„Wykonujący pracownik” - umożliwia przypisanie pracownika do wybranej pozycji

„Komentarz” - pole umożliwiające dopisanie notatki/komentarza do wybranej pozycji 

Zakładka [Stan kasy] pozwala na obliczenie i wykonanie raportu z stanu kasy za wybrany okres czasu.