Faktury

Moduł [Faktury] służy do wystawiania jak i edycji faktur. Dodatkowo możliwy jest:

- podgląd faktury

- wydruk

- eksport do PDF

- wystawienie korekty

- podgląd korekty

- utworzenie paragonu na podstawie faktury

 

 

 

W zakładce [Dane faktury] należy podać niezbędne dane, które będzie zawierała wystawiana faktura. Faktura jest wystawiana na kontrahenta który został wcześniej dodany do bazy kontrahentów. Możliwa jest autonumeracja faktur którą można ustalić w module [Słowniki i liczniki].

W celu dodania pozycji do faktury należy wybrać żądaną nazwę usługi, towaru lub pakietu zabiegów. System automatycznie pobierze cenę brutto z kartoteki i przeliczy ją na netto.

 

 

 

Zakładka [Pozycje] zawiera następujące pola:

 

 

„Nazwa usługi” - przeznaczone do wprowadzenia lub wyboru nazwy usługi z kartoteki usług (możliwe jest zeskanowanie kodu kreskowego)

„Nazwa towaru z magazynu” - przeznaczone do wprowadzenia lub wyboru towaru z magazynu (możliwe jest zeskanowanie kodu kreskowego).

„Pakiet zabiegów” - przeznaczone do wprowadzenia lub wyboru pakietu zabiegów.

„Cena brutto” - przeznaczone do wprowadzenia ceny brutto za towar.

„Ilość” - przeznaczone do wprowadzenia ilości sztuk towaru lub usługi.

„PKWiU” - przeznaczone do wprowadzenia numeru PKWiU.

„Vat %”-       przeznaczone do wprowadzenia stawki VAT.

„Cena netto” - przeznaczone do wprowadzenia ceny netto.

„Jednostka miary” - przeznaczone do wprowadzenia jednostki miary towaru lub usługi.

 

Aby wydrukować bieżącą fakturę, należy powrócić do zakładki [Lista wystawionych faktur].