Zamówienia

Moduł [Zamówienia] służy do tworzenia nowych zamówień, sprawdzania aktualnych jak i również archiwalnych zamówień.

 

 

Moduł ten posiada dwie główne zakładki [Bieżące zamówienia] gdzie możemy tworzyć zamówienia poprzez przycisk znajdujący się w dolnej części tej zakładki [Utwórz zamówienie].

 

 

Po kliknięciu powyższego przycisku otworzy się następujące okienko dialogowe

 

 

W polu Os. Zlecająca zamówienie należy wybrać osobę, która wykonuje zamówienie, natomiast w polu Kontrahent należy wybrać kontrahenta tego zamówienia.

Dodatkowo możemy również wybrać jakiego typu ma być generowane zamówienie. 

W drugiej zakładce [Historia zamówień] możemy sprawdzać nasze archiwalne zamówienia.

 

 

W zakładce tej możemy także drukować oraz usuwać zamówienia.