Definicja kas

Moduł [Definicja kas] pozwala na utworzenie wielokasowego systemu rozliczeń z klientem. 

 

 

 

Każda kasa musi mieć przyporządkowany unikatowy kod dokumentu KP oraz KW (Definicje dokumentów tworzone są w module [Słowniki i liczniki]).

System SPA umożliwia obsługę raportów kasowych dobowych oraz miesięcznych. Raporty kasowe dobowe są raportami jednodniowymi uwzględniającymi przeniesienia stanu kasy między raportami. Raporty kasowe miesięczne są raportami obejmującymi cały wybrany miesiąc. Umoralniające przenoszenie tego stanu między raportami. 

Zakładka ta składa się z następujących pól:

 

 

  1. ID kasy – identyfikator kasy
  2. Nazwa – nazwa kasy
  3. Adres
  4. Kod pocztowy
  5. Miasto
  6. Powiat
  7. Okres raportu
  8. Licznik kasy RK
  9. Licznik kasy KP
  10. Licznik kasy KW