Powiadomienia SMS

Moduł [Powiadomienia SMS] służy do  wysyłania smsów do jednego lub wielu klientów z powiadomieniami, informacjami i promocjami.

 


 

 

Pole tekstowe: 	W celu wysłania wiadomości należy zaznaczyć odbiorcę / odbiorców pojedynczo bądź za pomocą prawego przycisku myszy.

 

 

 

 

Zakładka [Szybkie powiadomienie] zawiera następujące pola:

„Login” - należy wprowadzić swoją nazwę użytkownika na stronie sms

„Hasło” - hasło wybrane w procesie rejestracji na stronie sms

„Od” - pole zawierające np. nazwę salonu

„Wybrany numer” - pole zawierające numer pod który zostanie wysłana wiadomość. Jeśli zostanie zaznaczone kilka numerów na liście, pole to stanie się nieaktywne

„Treść wiadomości” - pole zawierające treść wysyłanej wiadomości (maksymalnie 160 znaków)

 

 

  

  

Zakładka [Historia] pozwala na podgląd wysyłanych wcześniej SMS-ów.

Zawiera następujące pola informacyjne:

„Imię i nazwisko” - imię i nazwisko klienta

„Nr telefonu” - telefon klienta

„Data wysyłki” -  data wysłania powiadomienia

„Treść” - treść powiadomienia