Notatki

Moduł  [Notatki] ma na celu zastąpienie konieczności wypisywania notatek na kartkach samoprzylepnych.

 

 

Opis funkcji głównego menu patrząc od lewej:

1. „Nowy dokument”

2. „Zapisz dokument”

3. „Usuń dokument”

4. „Wytnij”

5. „Kopiuj”

6. „Wklej”

7. „Wyrównanie do lewej”

8. „Wyrównanie do środka”

9. „Wyrównanie do prawej”

 

 

W polach:

„Tytuł notatki” - wpisujemy tytuł notatki

„Hasło” - wpisujemy hasło notatki, jeżeli notatka będzie posiadała hasło, będzie możliwa do odczytania tylko po podaniu hasła.

„Data utworzenia” -  opcjonalnie można podać datę utworzenia notatki, w przeciwnym wypadku zostanie dodana aktualna data

„Czas utworzenia” -  opcjonalnie można podać czas utworzenia notatki, jeśli zostawimy puste – czas zostanie pobrany automatycznie