Słowniki i liczniki

 

Moduł ten umożliwia tworzenie własnych list rozwijanych.

Zakładka [Definicje słowników] zawiera następujące pola:

„Wybierz słownik” - informacje o tym w którym module znajduje się pole słownikowane

„Treść” - informacja jaka ma się pojawić na liście rozwianej wybranego słownika

„Treść długa” - słownik może mieć więcej niż jeden typ pola słownikowanego.

„Komentarz” - pole pozwalające na dodanie komentarza do dodawanej pozycji

 

Zakładka [Definicje liczników] zawiera następujące pola pozwalające na zdefiniowanie liczników dla kilku rodzajów licznika, które są dostępne w polu rozwijanym „Rodzaj licznika”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ID licznika” i „Nazwa” - te pola należy uzupełnić by rodzaj licznika był łatwo identyfikowany w bazie danych oraz w innych modułach.

„Definicja licznika” - pole w którym wpisujemy definicje licznika

„Kolejny numer” - pole pokazujące nam kolejny numer dokumentu