Dziennik zdarzeń

 Moduł [Dziennik zdarzeń] to moduł służący do monitorowania wszystkich zdarzeń w programie.

 

 


 

 

Wyświetlane są informacje dotyczące wszystkich zdarzeń w systemie, łącznie z czasem ich wykonania. Dodatkowo rejestrowane są komunikaty.

 

Możliwe jest wyszukiwanie danych według kryteriów:

- ”Opisu” - Opis

-”Dokumentu” - danych dotyczących zdarzenia, czyli np. nazwy towaru, numeru rachunku

-”User id” - identyfikator użytkownika w programie (login)

-”WinUser id” - identyfikator użytkownika w systemie operacyjnym

Wszystko jest wyszukiwane w przedziale czasowym, który ustalamy w polach:

- ”Data od”

- ”Data do”

Pole „Ilość rekordów” służy do ograniczeń wyświetlania ilości rekordów naraz. Minimalne ograniczenie to 100.