Kody kreskowe

System SPA został wyposażony w mechanizm szybkiego skanowania kodów kreskowych. W celu zeskanowania kodu kreskowego odpowiadającego pozycji w kartotece klientów, pracowników, magazynowej, usług, karnetów należy podłączyć skaner kodów kreskowych do komputera, następnie zeskanować żądany kod.

 

 

Moduł [Kody kreskowe] służy do przeglądania listy danych posiadających kody kreskowe.

 

 

Po załączeniu tej opcji pokazuje się okno, zawierające listę wpisów w bazie z kodami kreskowymi. Wpisy można przeglądać, dane są wyświetlane w polach sekcji „Szczegóły kodu kreskowego”:

Numer – pole informacyjne dotyczące numeracji

Skanuj kod kreskowy - pole informacyjne dotyczące obecnie przypisanego kodu kreskowego

Czemu odpowiada - pole pokazujące jakiej usłudze, klientowi, towarowi jest przypisany wybrany przez użytkownika kod kreskowy

 

W nowej wersji programu funkcja skanuj kod kreskowy została przeniesiona do górnego panelu(patrz obrazek obok).

Opcja Skanuj kod kreskowy:

W pierwszym polu od góry należy wpisać kod kreskowy, lub zeskanować, naciskając przycisk Gdy kod zostanie rozpoznany i znaleziony w bazie to pole „Rozpoznano kod kreskowy” - będzie zawierało odpowiedni wpis.

 

 

Po naciśnięciu przycisku (…) pojawi się okienko z prośbą o zeskanowanie kodu kreskowego. Wtedy należy użyć podłączonego czytnika kodów kreskowego.

 

 

Po zeskanowaniu kodu kreskowego powracamy do pierwszego okna.

System zezwala na przejście do wybranego działu, z automatycznym filtrowaniem pasującym do kodu kreskowego.

Jeśli rozpoznany kod zostanie zakwalifikowany jako:

-kod klienta to system pozwoli na przejście do:

            a) kartotek klienta

            b)kartotek karnetów

            c) terminarza

-kod pracownika to system pozwoli na przejście do kartotek pracownika

-kod towaru to system pozwoli na:

            a)przejście do kartotek magazynowych wraz z automatycznym filtrowaniem na wybrany towar.

            b)wystawienie rachunku z automatycznym przejściem do kartotek rachunków i wydrukiem paragonu.

-kod usługi to system pozwoli na przejście do kartotek usług

-kod karnetu to system pozwoli na przejście do kartotek karnetów

-kod karty podarunkowej to system pozwoli na przejście do kartotek kart podarunkowych

 

Jeśli rozpoznany kod zostanie zakwalifikowany jako kod klienta to system pozwoli na przejście do  modułu [Terminarz] („Moduł terminarza → szybkie planowanie”) gdzie przy włączeniu menu kontekstowego („Szybkie planowanie”) możemy zaplanować spotkanie dla tego klienta (klient wpisuje się automatycznie do pola „Klient”) :