Historia wersji

Do kolejnego wydania

Do wersji IV 4.25.

Nazwa modułu / zmiana:

Główny moduł:

 • zmniejszenie menu górnego,
 • zmiana wyglądu funkcji do zmiany wyglądu programu,
 • przeniesienie kart na zakładki,
 • zmieniono układ głównego okna, na dole pojawiają się informacje dotyczące problemów z recepturami (jeśli brak - zakładka zostaje ukryta) oraz przypomnień,
 • przypomnienia mogą być eksportowane do wybranych formatów zapisu,
 • zmieniony został układ lewej części okna w formę zakładek,
 • dodana została informacja dotycząca punktów pakietu lojalnościowego,
 • dodano możliwość eksportu obciążeń do programu hotelowego Fidelio.

 

Terminarz:

 • zmieniony został sposób prezentacji danych na zakładce receptura, nie powinny pojawiać się już puste pola,
 • poprawiono wyświetlanie się świąt w kalendarzu
 • poprawiono i rozbudowano mechanizm wyszukiwania cząstkowego na listach rozwijanych

 

Terminarz lista:

 • zmieniono mechanizm wyszukiwania, wyszukiwanie obywa się po wszystkich kolumnach i nie ma potrzeby definiowana sposobu wyszukiwania,
 • dodano ikony na funkcje dodawania, edytowania, usuwania, akceptacji, drukowania siatki oraz eksportu danych z siatki,

 

Kartoteki klienta:

 • zmieniono mechanizm wyszukiwania, wyszukiwanie obywa się po wszystkich kolumnach i nie ma potrzeby definiowana sposobu wyszukiwania,
 • dodano ikony na funkcje dodawania, edytowania, usuwania, akceptacji, drukowania siatki oraz eksportu danych z siatki,
 • dodano możliwość łączenia klientów

 

Kartoteki pracowników:

 • zmieniono mechanizm wyszukiwania, wyszukiwanie obywa się po wszystkich kolumnach i nie ma potrzeby definiowana sposobu wyszukiwania,
 • dodano ikony na funkcje dodawania, edytowania, usuwania, akceptacji, drukowania siatki oraz eksportu danych z siatki,
 • zoptymalizowano nieznacznie sposób wyliczania prowizji

 

Basen siłownia:

 • Umożliwiono pobranie większej ilości wejść poprzez modyfikację pola stawka – ilość
 • Dodano opcję automatycznego wydruku potwierdzenia obciążenia klucza w module basen / siłownia.
 • Dodano opcję automatycznego wydruku potwierdzenia / kodu przy wejściu na obiekt w module basen / siłownia.

 

Lista usług:

 • zmieniono mechanizm wyszukiwania, wyszukiwanie obywa się po wszystkich kolumnach i nie ma potrzeby definiowana sposobu wyszukiwania,
 • dodano ikony na funkcje dodawania, edytowania, usuwania, akceptacji, drukowania siatki oraz eksportu danych z siatki

 

Gabinety:

 • zmieniono mechanizm wyszukiwania, wyszukiwanie obywa się po wszystkich kolumnach i nie ma potrzeby definiowana sposobu wyszukiwania,
 • dodano ikony na funkcje dodawania, edytowania, usuwania, akceptacji, drukowania siatki oraz eksportu danych z siatki

 

Pakiety zabiegów:

 • zmieniono mechanizm wyszukiwania, wyszukiwanie obywa się po wszystkich kolumnach i nie ma potrzeby definiowana sposobu wyszukiwania,
 • dodano ikony na funkcje dodawania, edytowania, usuwania, akceptacji, drukowania siatki oraz eksportu danych z siatki,
 • rozszerzono pola na nazwę usługi
 • na zakładce dodatkowe dodano dodatkowe definicje związane z datą końca pakietu

 

Karnety:

 • zmieniono mechanizm wyszukiwania, wyszukiwanie obywa się po wszystkich kolumnach i nie ma potrzeby definiowana sposobu wyszukiwania,
 • dodano ikony na funkcje dodawania, edytowania, usuwania, akceptacji, drukowania siatki oraz eksportu danych z siatki

 

Karty podarunkowe:

 • zmieniono mechanizm wyszukiwania, wyszukiwanie obywa się po wszystkich kolumnach i nie ma potrzeby definiowana sposobu wyszukiwania,
 • dodano ikony na funkcje dodawania, edytowania, usuwania, akceptacji, drukowania siatki oraz eksportu danych z siatki,
 • w przypadku stosowania w definicji kas rozszerzonych liczników i zdefiniowana liczników dla voucherów, kart podarunkowych i bonów, rachunki powstałe z ich sprzedaży będą miały oddzielną numerację

 

Przypomnienia:

 • zmieniono mechanizm wyszukiwania, wyszukiwanie obywa się po wszystkich kolumnach i nie ma potrzeby definiowana sposobu wyszukiwania,
 • dodano ikony na funkcje dodawania, edytowania, usuwania, akceptacji, drukowania siatki oraz eksportu danych z siatki,
 • dodano możliwość ustalenia grup i / lub rodzajów zabiegów dla których dane przypomnienie występuje
 • dodano możliwość ustalenia daty wyprzedzenia dla wyświetlających się przypomnień

 

Gabinety:

 • zmieniono mechanizm wyszukiwania, wyszukiwanie obywa się po wszystkich kolumnach i nie ma potrzeby definiowana sposobu wyszukiwania,
 • dodano ikony na funkcje dodawania, edytowania, usuwania, akceptacji, drukowania siatki oraz eksportu danych z siatki,

 

Magazyn:

 • zmieniono mechanizm wyszukiwania, wyszukiwanie obywa się po wszystkich kolumnach i nie ma potrzeby definiowana sposobu wyszukiwania,
 • dodano ikony na funkcje dodawania, edytowania, usuwania, akceptacji, drukowania siatki oraz eksportu danych z siatki,

 

Dokumenty magazynowe:

 • zmieniono mechanizm wyszukiwania, wyszukiwanie obywa się po wszystkich kolumnach i nie ma potrzeby definiowana sposobu wyszukiwania,
 • dodano ikony na funkcje dodawania, edytowania, usuwania, akceptacji, drukowania siatki oraz eksportu danych z siatki,

 

Inwentaryzacja:

 • zmieniono mechanizm wyszukiwania, wyszukiwanie obywa się po wszystkich kolumnach i nie ma potrzeby definiowana sposobu wyszukiwania,
 • dodano ikony na funkcje dodawania, edytowania, usuwania, akceptacji, drukowania siatki oraz eksportu danych z siatki,

 

Receptury:

 • zmieniono mechanizm wyszukiwania, wyszukiwanie obywa się po wszystkich kolumnach i nie ma potrzeby definiowana sposobu wyszukiwania,
 • dodano ikony na funkcje dodawania, edytowania, usuwania, akceptacji, drukowania siatki oraz eksportu danych z siatki,
 • poprawiono i rozbudowano mechanizm wyszukiwania cząstkowego na listach rozwijanych

 

Analizy:

 • dodano analizę wizyt wyświetlającą ile razy dana osoba była w obiekcie

 

Rachunki:

 • zmieniono mechanizm wyszukiwania, wyszukiwanie obywa się po wszystkich kolumnach i nie ma potrzeby definiowana sposobu wyszukiwania,
 • dodano ikony na funkcje dodawania, edytowania, usuwania, akceptacji, drukowania siatki oraz eksportu danych z siatki,
 • rozszerzono pola klient, kasjer, towar, usługa
 • dodano możliwość eksportu utargu za dany dzień do PosXML
 • umożliwiono wysłanie storno do programu SIHOT
 • zmieniono numerację liczników dokumentów przy rozliczaniu płatności złożonej z poziomu modułu rachunki
 • Dla programu hotelowego Sihot, dodano możliwość wysyłki obciążenia na pokój 4-cyfrowy
 • dodano funkcję automatycznej korekty liczników dokumentów

 

Zakupy:

 • zmieniony został sposób prezentacji pozycji na PZ,
 • zmieniono mechanizm wyszukiwania, wyszukiwanie obywa się po wszystkich kolumnach i nie ma potrzeby definiowana sposobu wyszukiwania,
 • dodano ikony na funkcje dodawania, edytowania, usuwania, akceptacji, drukowania siatki oraz eksportu danych z siatki,
 • poprawiono i rozbudowano mechanizm wyszukiwania cząstkowego na listach rozwijanych.

 

Definicja kas:

 • zmieniono mechanizm wyszukiwania, wyszukiwanie obywa się po wszystkich kolumnach i nie ma potrzeby definiowana sposobu wyszukiwania,
 • dodano ikony na funkcje dodawania, edytowania, usuwania, akceptacji, drukowania siatki oraz eksportu danych z siatki,
 • dodano możliwość zdefiniowana licznika voucherów, kart podarunkowych oraz bonów

 

Dziennik zdarzeń:

 • zmieniono mechanizm wyszukiwania, wyszukiwanie obywa się po wszystkich kolumnach i nie ma potrzeby definiowana sposobu wyszukiwania,
 • dodano ikony na funkcje dodawania, edytowania, usuwania, akceptacji, drukowania siatki oraz eksportu danych z siatki,

 

Panel administracyjny:

 • dodano możliwość archiwizacji danego okresu pracy programu

 

17.01.2017

Powstała nowa wersja oznaczona numerem IV 4.24.
Zmiany w stosunku do poprzedniej:
* Dodanie dokładnego rozliczenia kwot w szybkiej sprzedaży z koszyka
* Dodano możliwość natychmiastowego wydruku potwierdzenia na drukarce bonowej przy obciążaniu klucza z poziomu modułu basen / siłownia
* Dodano możliwość generowania ilościowego stanu magazynowego na dowolny dzień
* Dodano możliwość automatycznego zapisu na dysku lub lokalizacji zdalnej wszystkich generowanych dokumentów
* Poprawiono opcję generowania dokumentów zwiększenia / zmniejszenia sprzedaży dla rachunków wielo-pozycyjnych
* Dodano opcję rezerwacji w terminarzu dla jedno i wielo meldunkowych pobytów hotelowych
* Dodano możliwość łączenia klientów
* Zaktualizowano komponenty połączeniowe do systemów hotelowych Plaza oraz Soho
* W przypadku powstania błędu przy zamykaniu transakcji, wszystkie rachunki, pobrania towaru oraz liczniki zostają natychmiast cofnięte do stanu sprzed otwarcia transakcji.

 

26.12.2015


Powstała nowa wersja oznaczona numerem  IV 4.23.
Zmiany w stosunku do poprzedniej:
* Dodanie słownika stawek VAT
* Poprawa wyświetlania danych klienta w oknie planowania
* Rozbudowa wydruków fiskalnych o inne formy płatności niż gotówka
* Umożliwienie fiskalizacji płatności złożonej (części fiskalnej dla rachunku)
* Dodano analizę obłożenia grup w module analizy
* Poprawiono wygląd wybranych formatek
* W przypadku zamykania płatności złożonej z terminarza - przy użyciu rozbudowanych liczników:
- W przypadku gotówka / karta (przelew), tworzy się nadrzędny RACH1, KP dla gotówki oraz ten sam numer RACH1 zostaje wpisany w kartę ( przelew).
- W przypadku zamknięcia na przelew i kartę tworzy się jeden numer RACH1 i zostaje on wpisany w 3 miejsca, jako licznik główny do rachunku oraz jako licznik płatności przelewu oraz jako licznik płatności karta.
* Zamykanie płatności w terminarzu przy zapłacie za karnet możliwy jest tylko płatnością zdefiniowaną w module słowniki i liczniki.
* W przypadku utworzenia faktury z rachunku w którym znajduje się płatność złożona, program wpisze w fakturze w formę płatności np. Karta / Gotówka.
* W module faktur umożliwiono zmianę stawki VAT dla korygowanego dokumentu. W celu zmian stawki należy kliknąć na pole ze stawką, wybrać inną stawkę i na końcu kliknąć gdzieś w kolumnę obok.
* Utworzono dokument oraz licznik protokołów anulacji paragonu, prot anul. Dla gotówki tworzy się KW – dla RK a dla raportu sprzedaży tworzy się PROT.ANUL.
* Utworzono dokument ZwS/Zms. Rachunki->dokumenty przycisk umożliwiający dokonanie zwiększenia lub zmniejszenia sprzedaży. Przycisk wygeneruje nowy dokument o tym samym numerze i przyrostkiem ZwS albo Zms.
* Umożliwiono wystawienie faktury z wielu paragonów za jednym razem, bez konieczności każdorazowego wyboru rachunku.
* Dodano do statystyk zestawienie umożliwiające wygenerowanie, dla sprzedanych karnetów oraz kart podarunkowych, przychodów przyszłych okresów.
* Dodano opcję zamykania rachunku dla zabiegu opłaconego wcześniej z rachunków z poziomu terminarza, kart podarunkowych i karnetów.
* Dodano opcję utworzenia przekrojowej (przez miesiące) analizy według pracowników, według klientów, według usług.
* Dodano do wszystkich siatek opcję wyszukiwania po zadanym filtrze (możliwość zdefiniowania dla każdej kolumny).

 

 

06.07.2014

Powstała nowa wersja oznaczona numerem IV 4.22.
Zmiany w stosunku do poprzedniej:
* Dodanie numerów kont do definicji kas dla każdej placówki oddzielnie
* Rozbudowa liczników dokumentów o liczniki dla płatności niefiskalnych oraz fiskalnych niebędących gotówka lub kartą
* Poprawiono mechanizm drukowania paragonów dla protokołu POSNET o dodatkowe komunikaty
* Zwiększono ilość kolorów dla kartotek usług, pracowników
* Dodano dodatkowe grupy i rodzaje do usług, towarów, pakietów
* Rozbudowano protokół anulowania paragonu
* Dodano faktury zaliczkowe
* Dodano do terminarza 'baloon-hint' nad zabiegami
* Dodano moduł plany promocyjne
* Rozbudowano anulacje wizyt
* Rozbudowano raport sprzedaży o grupy usług i towarów, dodano podsumowanie ilościowe na RS
* Rozbudowano moduł kart podarunkowych o typy (karta pod.,bon,voucher)
* Dodano liczniki dokumentów do BON oraz Voucher
* Rozbudowano numerację dokumentów dla wszystkich dokumentów kasowych
* Dodano możliwość utworzenia rachunku z faktury i faktury z rachunku
* Dodano możliwość płatności złożonych w module base
* Dodano możliwość płatności złożonych w module faktury
* Dodano wezwania do zapłaty
* Rozbudowano moduł basen / siłownia o szybką sprzedaż oraz o dodatkowe funkcje związane z obsługą klienta
* Dodano możliwość dowiązywania kart podarunkowych do kont klienta
* Dodano opcję doładowywania kart podarunkowych
* Rozbudowano system uprawnień w programie
* Rozbudowano system licencjonowania o licencje online (jednoczesne)
* Rozbudowano uprawnienia użytkowników

 

15.01.2013

Powstała nowa wersja oznaczona numerem IV 4.21.
Zmiany w stosunku do poprzedniej:
* Poprawiono wygląd aplikacji
* Dodano obsługę wysyłki SMS'ów przez modem 3G lub telefon (sms.projektinfo.pl)
* Rozbudowano dziennik zdarzeń o nowe logi
* Uzupełniono opcje konfiguracyjne
* Dodano pełne wsparcie dla obiektów o wielu oddziałach, zarówno względem drukowania paragownów (lanprint.projektinfo.pl) jak i użytkowników czy usług.
* Dodano opcje meldunkowe dla gości hotelowch
* Dodano plany urlopowe
* Dodano możliwość edycji formatek wydruku

14.04.2012

Powstała nowa wersja oznaczona numerem IV 4.110.
Zmiany w stosunku do poprzedniej:
* Dodano obsługę stref w module basenowym
* Rozbudowano współpracę z kontrolerami dostępu firmy Roger
* Przyspieszono działanie zasobożerynych modułów
* Uzupełniono opcje konfiguracyjne

 

11.12.2011

Powstała nowa wersja oznaczona numerem IV 4.19.
Zmiany w stosunku do poprzedniej:
* wprowadzono ogólne drobne poprawki

 

11.10.2011

Powstała nowa wersja oznaczona numerem IV 4.18.
Zmiany w stosunku do poprzedniej:
* poprawiono instalator
* nieznacznie rozbudowano moduł fitness

 

27.09.2011

Powstała nowa wersja oznaczona numerem IV 4.17.
Zmiany w stosunku do poprzedniej:
* poprawiono instalator
* usunięto znalezione blędy

01.09.2011
Powstała nowa wersja oznaczona numerem IV 4.16.
Zmiany w stosunku do poprzedniej:
* poprawiono stabilność aplikacji
* usunięto znalezione blędy
 

16.05.2011

Powstała nowa wersja oznaczona numerem IV 4.15.
Zmiany w stosunku do poprzedniej:
* rozbudowano funkcje księgowe
* dodano przeszło 30 styli oraz 33 wyglądy siatek
* zmodyfikowano menu
 

10.10.2010

Powstała nowa wersja oznaczona numerem IV 4.12.
Zmiany w stosunku do poprzedniej:
* rozbudowano gospodarkę magazynową
* dodano nowe typy dokumentów
* dodano nowe sposoby rozliczeń klientów
* poprawiono działanie licznych modułów

 

22.05.2010

Powstała nowa wersja oznaczona numerem IV 4.10.
Zmiany w stosunku do poprzedniej:
* w znaczący sposób rozbudowano terminarz, zmiana sposobu rozliczeń, sposobu planowania z kart podarunkowych
* zmiana działania modułu zakupów (może być wymagana interwencja użytkownika)
* dodano obsługę płatności niefiskalnych
* dodano możliwość przesyłu płatności na hotel
* rozbudowano moduł basen / siłownia
Uwaga, ze względu na liczną ilość zmian zaleca się przetestowanie działania funkcjonalności programu System SPA w wersji 4.10 na dodatkowym komputerze.
 

21.01.2010

Powstała nowa wersja oznaczona numerem IV 4.00.
Zmiany w stosunku do poprzedniej:
* dodano moduł prowizji
* dodano moduł rabatów
* poprawiono znalezione błędy
* rozbudowano wydruki

 

12.10.2009

Powstała nowa wersja oznaczona numerem 3.6 SQL rewizja 0.
Zmiany w stosunku do poprzedniej:
* rozbudowano planowanie grup
* dodano moduł basenowy

 

28.09.2009

Powstała nowa wersja oznaczona numerem 3.5 SQL rewizja 9.
Zmiany w stosunku do poprzedniej:
* rozbudowano planowanie grup
* rozbudowano wydruki z Systemu
* rozbudowano statusy planowania zabiegów
* poprawiono bugi

 

09.09.2009

Powstała nowa wersja oznaczona numerem 3.5 SQL rewizja 8.
Zmiany w stosunku do poprzedniej:
* rozbudowano karnety
* rozbudowano szybkie planowanie w terminarzu
* rozbudowano system akceptacji obecności w grupach
* wprowadzono planowanie dowolnych grup zabiegów
* dodano moduł inwentaryzacji

 

27.08.2009

Powstała nowa wersja oznaczona numerem 3.5 SQL rewizja 7.
Zmiany w stosunku do poprzedniej:
* poprawione raportowanie w module rachunków
* dodano opcję wystawiania rachunków na wiele usług z poziomu terminarza
* dodano szybkie planowanie wielu usług w terminarzu

 

17.08.2009

Powstała nowa wersja oznaczona numerem 3.5 SQL rewizja 6.
Zmiany w stosunku do poprzedniej:
* stworzono mechanizm automatycznej kontroli spójności bazy danych
* rozbudowano szybkie planowanie
* dodano szybkie planowanie z kart podarunkowych

 

05.07.2009

Powstała nowa wersja oznaczona numerem 3.5 SQL rewizja 5.
Zmiany w stosunku do poprzedniej:
* poprawiony błąd w kontroli dostępu
* rozbudowano magazyn
* rozbudowano terminarz
* dodano nowe funkcje analizy danych

 

28.07.2009

Powstała nowa wersja oznaczona numerem 3.5 SQL rewizja 4.
Zmiany w stosunku do poprzedniej:
* dodano nowy moduł kontroli dostępu
* rozbudowano moduł panelu administracyjnego
* rozbudowano terminarz
* skorygowano wysyłanie poczty email

 

19.07.2009

Powstała nowa wersja oznaczona numerem 3.5 SQL rewizja 3.
Zmiany w stosunku do poprzedniej:
* dodano pełną współpracę z drukarkami fiskalnymi Posnet, Elzab
* dodano wsparcie dla drukarki Elzab Talos
* rozbudowano terminarz, panel administracyjny

 

07.07.2009

Powstała nowa wersja oznaczona numerem 3.5 SQL rewizja 2.
Zmiany w stosunku do poprzedniej:
* rozbudowa formatek
* rozbudowa funkcjonalności terminarza
* rozbudowa funkcjonalności kartotek klienta, pracowników, statystyk
* ulepszono działanie skanera kodów kreskowych

 

26.06.2009

Powstała nowa wersja oznaczona numerem 3.5 SQL rewizja 1.
Zmiany w stosunku do poprzedniej:
* rozbudowa szybkiego planowania
* rozbudowa szybkiego planowania grup
* skorygowano odejmowanie z karnetu przy skanowaniu z poziomu
terminarza kodu kreskowego klienta
* ulepszono algorytm sprawdzania uprawnień
* dodana historia grup w kartotece klienta
* dodana historia karnetu w kartotece klienta
* rozbudowa funkcjonalności karnetów
* rozbudowa funkcjonalności grup klientów
* rozbudowa funkcjonalności panelu administracyjnego
* rozbudowana funkcjonalność wymaganych pól

 

17.05.2009

Powstała nowa wersja oznaczona numerem 3.5 SQL rewizja 0.
Zmiany w stosunku do poprzedniej:
* rozszerzona wyświetlania danych w terminarzu
* dodano opcję rejestracji zabiegów od 1 minuty
* rozszerzono wsparcie dla grup

 

10.05.2009

Powstała nowa wersja oznaczona numerem 3.4 SQL rewizja 9.
Zmiany w stosunku do poprzedniej:
* rozszerzona funkcjonalność modułu administracyjnego
* dodano personalizację wyglądu modułów
* dodano dodatkowe formatki druku dla kartotek klienta oraz pracownika

29.04.2009
Powstała nowa wersja oznaczona numerem 3.4 SQL rewizja 8.
Zmiany w stosunku do poprzedniej:
* aktualizacja funkcjonalności terminarza pod kątem automatyzacji oraz usprawnienia zarządzania grupami
* dodane zostały 3 nowe moduły

 

09.04.2009

Powstała nowa wersja oznaczona numerem 3.4 SQL rewizja 7.
Zmiany w stosunku do poprzedniej:
* aktualizacja funkcjonalności
* dodane wsparcie dla szkół tańca

 

24.03.2009

Powstała nowa wersja oznaczona numerem 3.4 SQL rewizja 6.
Zmiany w stosunku do poprzedniej:
* aktualizacja funkcjonalności

 

10.03.2009

 

Powstała nowa wersja oznaczona numerem 3.4 SQL rewizja 5.
Zmiany w stosunku do poprzedniej:
* aktualizacja modułu analiz
* rozszerzona funkcjonalność modułu terminarza, magazynów
* dodano moduł receptur
 

21.02.2009

Powstała nowa wersja oznaczona numerem 3.4 SQL rewizja 2.
Zmiany w stosunku do poprzedniej:
* poprawiono logiczną spójność aplikacji
* wprowadzono kilkanaście dodatków do programu

 

01.02.2009

Powstała nowa wersja oznaczona numerem 3.4 SQL rewizja 1.
Zmiany w stosunku do poprzedniej:
* dodano nowe moduły
* poprawiono logiczną spójność aplikacji
* wprowadzono kilkadziesiąt dodatków do programu

 

01.01.2009

Powstała nowa wersja oznaczona numerem 3.3 SQL.
Zmiany w stosunku do poprzedniej:
* znaczne przyspieszenie pracy programu
* ograniczenie zapotrzebowania na zasoby systemowe
* wprowadzono kilkadziesiąt dodatków do programu

03.11.2008

Powstała nowa wersja oznaczona numerem 3.2 SQL.
Zmiany w stosunku do poprzedniej:
* dodano moduł ewidencji wyposażenia
* dodano potwierdzenia odbioru korespondencji seryjnej
* dodano nowe pola w kartotece pracowników
* rozszerzono nieznacznie funkcjonalność kilku modułów

03.11.2008

Powstała nowa wersja oznaczona numerem 3.1 SQL.
Zmiany w stosunku do poprzedniej:
* dodano moduł "statystyki"
* rozbudowano panel administracyjny, kartoteki klientów, kartoteki
pracowników, moduł analiz
* dodano wyskakujące powiadomienia
* dodano możliwość projektowania spotkań grupowych
*
dodano opcję rozliczania spotkań
* wprowadzono możliwość personalizacji wyglądu menu oraz tła

22.09.2008

Powstała nowa wersja oznaczona numerem 3.0 SQL.
Zmiany w stosunku do poprzedniej:
* zmodyfikowano strukturę bazy
* dodano dodatkowe menu kontekstowe
* rozbudowano widoki terminarza
* dodano moduł "lokalizator"
* dodano modu
ł "www"

10.09.2008

Powstała nowa wersja oznaczona numerem 2.8 SQL.
Zmiany w stosunku do poprzedniej:
* dodano do terminarza obs
ługę prawego przycisku myszy
* dodano obsługę rabatów przy rachunkach

* dodano maillog

01.09.2008

Powstała nowa wersja oznaczona numerem 2.7 SQL.
Zmiany w stosunku do poprzedniej:
* poprawiono moduł terminarz
* poprawiono moduł korespondencji seryjnej
* dodano dodatkowe menu na każdej liście

 

23.07.2008

 

Powstała nowa wersja oznaczona numerem 2.6 SQL.
Zmiany w stosunku do poprzedniej:
* nowy moduł "Słowniki"
* rozbudowa każdego z pozostałych modułów
* przyspieszenie działania programu
* zwiększenie odporności na błędy użytkownika
* zmieszenie zapotrzebowania na pamięć

16.05.2008

Powstała nowa wersja oznaczona numerem 2.3 SQL.
Zmiany w stosunku do poprzedniej:
* do
łożenie modułu "Zakupy hurtowe firm"
* dołożenie modułu "Kartki urodzinowe"
* wprowadzenie terminarza dziennego i niestandardowego
* rozbudowane zosta
ły opcje rabatów
* dodana została obsługa drukarek firmy Posnet
* rozbudowano moduł analiz
* do
łożono możliwość definiowania użytkowników z indywidualnymi prawami dostępu

05.05.2008

 

Powstała nowa wersja oznaczona numerem 2.2 SQL.
Zmiany w stosunku do poprzedniej:
* zmiana silnika baz danych
* dodano eksport do wielu formatów danych
* zmieniono wygląd aplikacji
* wprowadzono kilkadziesiąt drobnych ulepszeń

11.03.2008

Powstała nowa wersja oznaczona numerem 2.1 SQL.
Zmiany w stosunku do poprzedniej:
* dodano moduł "Notatki"
* dodano opcję drukowania tabel
* dodano opcję eksportu danych z tabel do Microsoft Excel
* rozbudowano moduł "Magazyn"
* dodano współpracę z drukarkami fiskalnymi firmy Innova
* zmieniono typ licencji z shareware na trial 15-dniowy

01.01.2008

Powstała nowa wersja oznaczona numerem 2.0 SQL.
Zmiany w stosunku do poprzedniej:
* zmiana silnika bazy danych na MySQL
* dodano pozycję "Rachunki" do menu
* wprowadzono zmiany do modułu "Terminarz"
* dodano szczegółowy harmonogram pracy pracowników
* dodano pozycję menu "Ustawienia"
* dodano opcję szybkiego łączenia i rozłączania z bazą danych

08.09.2007

Powstała nowa wersja 1.3R.
Zmiany w stosunku do poprzedniej:
* dodano opcję rozróżniania klientów
* dodano opcję przypomnienia o archiwizacji bazy danych
* dodano nową opcje do menu
- "Wyświetl kod aktywacyjny"
- "Aktywuj system SPA"
* poprawiono wygląd terminarza
* dodano opcję przypisywania pracowników do gabinetów
* dodano opcję ustalania grafików
* wprowadzono podział zabiegów na obsługowe i bezobsługowe
* dodano rozliczanie prowizji

28.08.2007

 Powstała nowa wersja 1.2R.
* kolejna przebudowa ekranu powitalnego
* dodałem zakładkę Magazyn *
* dodałem zakładkę Zakupy *
* dodałem zakładkę Lokalizacje *
* górne menu zostało rozbudowane o nowo dodane sekcje
* znaczna rozbudowa modułu terminarza *
* tylko administrator może zmieniać usługi
* do usług dodano:
- czas wykonania
- kolor
- prowizję pracownika
- lokalizację
* do modułu analiz dodano:
- analizę wykonanych usług względem pracownika, klienta, lokalizacji i
samej usługi
* dodanie opcji udzielania rabatów
* dodanie do klawiatury ekranowej polskich znaków i dużych liter
* możliwość uruchomienia tylko 1 kopii programu jednocześnie na jednym
komputerze
* dodanie możliwości minimalizacji programu
* usunięcie kilkunastu pomniejszych błędów

* Nowa funkcja

17.07.2007

Powstała nowa wersja 1.1R.
Wprowadziłem w niej następujące zmiany w stosunku do wersji poprzedniej:

* przebudowany został ekran powitalny
* obydwie wersje językowe zawarte są w jednym pakiecie
* dodałem zakładkę karnety
* dodałem górne menu, które zostało podzielone na następujące sekcje:
- Program
- Wykonaj kopię bazy danych

- Moduły
- Terminarz spotkań
- Faktury
- Kartoteki klientów
- Lista usług
- Karnety *
- Kartoteki pracowników
- Analizy
- Panel administracyjny

- System
- Informacje o systemie *
- Raportowanie błędów *

- Aktywacja programu *

* Nowa funkcja


01.07.2007
Pierwsza wersja dystrybucyjna.